Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2017

W związku z koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych udzielonych przez Uniwersytet Wrocławski w roku 2017, prosimy o dostarczenie do BZP w terminie do 21.01.2018 r. wypełnionych formularzy sprawozdania, podpisanych przez Kierownika Jednostki lub inną osobę upełnomocnioną. Przy wypełnianiu formularzy należy zapoznać się z instrukcją UZP zamieszczoną poniżej:

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

XLSTabela II.xls
XLSTabela X.xls
PDFTabela VI.pdf
PDFTabela VII.pdf
PDFTabela VIII.pdf
PDFTabela IX.pdf

 

ZMIANA PRZEPISÓW

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie Rozporządzenia:

 

ZMIANA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

Uprzejmie informujemy, że weszło w życie zarządzenie Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 99/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych. Wprowadzone ww. Zarządzeniem zmiany w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim dotyczą w szczególności treści następujących załączników:

DOCWniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie.doc
DOCProtokół z wyboru wykonawcy.doc
DOCWniosek o wydanie pełnomocnictwa.doc
PDFREGULAMIN pracy komisji przetargowej.pdf
PDFProcedura udzielania zamówień z dziedziny nauki i działalności kulturalnej.pdf
 

ZMIANA PRZEPISÓW

Uprzejmie informujemy, że:

TEKST UJEDNOLICONY USTAWY PZP 22.06.2016

Ustawa weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r. z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 ww. Ustawy.

Z dniem 28 lipca weszły w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.:

         załączniki do rozporządzenia w formacie MS WORD (spakowane ZIP)

         wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2016
  przez: Beata Obuchowska
 • opublikowano:
  28-06-2016 10:52
  przez: Beata Obuchowska
 • zmodyfikowano:
  04-01-2018 09:59
  przez: Beata Obuchowska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 11345
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
ul. Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax: 71 344 34 21
e-mail: rektor@uni.wroc.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×