Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

WZORY UMÓW

I.

wzory umów zalecane do stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim:

 1. DOCumowa o wykonanie dzieła.doc
 2. DOCumowa o dzieło_autorska.doc
 3. DOCrachunek dot. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło (autorskiej).doc
 4. DOCumowa o dzieło (autorska)_ z rachunkiem.doc
 5. DOCumowa o konserwację sprzętu.doc
 6. DOCumowa dostawy (jednorazowa).doc
 7. DOCumowa dostawy (wielokrotna).doc
 8. DOCumowa o wydanie utworu naukowego w formie książkowej.doc
 9. DOCumowa o dofinansowanie wydania publikacji pracownika UWr..doc
 10. DOCumowa o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym.doc
 11. DOCumowa o pracę naukowo-badawczą.doc
 12. DOCumowa najmu.doc
 13. DOCumowa o usługi porządkowe.doc
 14. DOCumowa darowizny.doc
 15. DOCumowa dzierżawy.doc
 16. DOCumowa użyczenia.doc
 17. DOCumowa o utylizację.doc
 18. DOCumowa o ochronę mienia.doc
 19. DOCXumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx
   

II.

Załączniki do komunikatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim

 1. DOCXumowa zlecenia (przejściowa).docx
 2. DOCXumowa zlecenia od 01-01-2017.docx
 3. DOCXaneks do umowy zlecenia.docx

III.

Załączniki do zarządzenia Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w  postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego:

1. wzór umowy na opracowanie recenzji dla recenzentów zatrudnionych w uczelniach:

2. wzór umowy na opracowanie recenzji dla recenzentów niezatrudnionych w uczelniach:

3. wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego/przewodu habilitacyjnego, postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego

4. zlecenie wypłaty wynagrodzenia dla pracowników UWr - DOCZLECENIE WYPŁATY

5. wzór umowy na sporządzenie opini w postepowaniu habilitacyjnym (umowa o dzieło):

6. wzór umowy dotyczącej pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (umowa zlecenie):


 

informację wytworzył(a): Dział Organizacyjny
za treść odpowiada: Biuro Radców Prawnych
data wytworzenia: 2016-06-22

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2013
  przez: Anna Czekaj
 • opublikowano:
  27-11-2013 10:00
  przez: Anna Czekaj
 • zmodyfikowano:
  28-06-2018 13:06
  przez: Karolina Liwanowska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 15811
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
ul. Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×