Uniwersytet Wrocławski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8282687745793864241800000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8823190553111334716856736873542496925908862663607867014466024
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
400473281158923349624178644801464753346349437631178697454627
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
238702241522932207401890419410254042399233377479963924736474
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12441313405209121860422308210901884116413
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000040
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 239675
 2. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 101291
 3. DOSTAWY poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 52967
 4. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 42056
 5. USŁUGI poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 39998
 6. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI dostawy powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 38088
 7. USŁUGI powyżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 33767
 8. DOSTAWY powyżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 32919
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 25627
 10. DOSTAWY
  Wyświetleń: 25325
 11. Uchwały Senatu
  Wyświetleń: 22007
 12. ROBOTY BUDOWLANE poniżej 5 548 000 euro
  Wyświetleń: 21521
 13. Komunikaty Rektora
  Wyświetleń: 20407
 14. USŁUGI
  Wyświetleń: 20371
 15. DIALOG TECHNICZNY
  Wyświetleń: 18494
 16. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 18156
 17. INFORMACJE
  Wyświetleń: 17922
 18. WZORY UMÓW
  Wyświetleń: 17310
 19. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 17018
 20. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 16541
 21. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 14538
 22. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 14276
 23. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 13937
 24. ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 13849
 25. Opłaty za studia w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 12989
 26. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 12189
 27. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
  Wyświetleń: 11558
 28. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 11349
 29. Regulamin pracy Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 10414
 30. Informacje i Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10261
 31. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 9512
 32. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 9457
 33. Studia I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, jednolite studia magisterskie; studia doktoranckie III stopnia; studia podyplomowe
  Wyświetleń: 9372
 34. Wydziały
  Wyświetleń: 8216
 35. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 8122
 36. ROBOTY BUDOWLANE powyżej 5 548 000 euro
  Wyświetleń: 8011
 37. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE
  Wyświetleń: 7840
 38. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI usługi powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 7837
 39. Struktura
  Wyświetleń: 7818
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7577
 41. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 7539
 42. Organizacje i koła studenckie
  Wyświetleń: 7343
 43. Władze Uniwersytetu
  Wyświetleń: 6964
 44. Uchwały Senatu - 2015
  Wyświetleń: 6828
 45. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 6775
 46. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE poniżej 750 000 euro
  Wyświetleń: 6744
 47. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 6728
 48. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 6635
 49. Kompetencje Rektora i Prorektorów
  Wyświetleń: 6559
 50. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 6551
 51. Wnioski kierowane do Archiwum
  Wyświetleń: 6461
 52. Gospodarka Finansowa
  Wyświetleń: 6383
 53. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 6234
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6144
 55. Uchwały Senatu - 2016
  Wyświetleń: 6135
 56. Wniosek o udostępnienie informacji
  Wyświetleń: 6026
 57. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 6009
 58. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
  Wyświetleń: 5764
 59. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia
  Wyświetleń: 5725
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5543
 61. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 5517
 62. Ustawa o nadaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu im. Bolesława Bieruta nazwy Uniwersytet Wrocławski
  Wyświetleń: 5469
 63. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5449
 64. Ogólna wartość majątku trwałego
  Wyświetleń: 5445
 65. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 5422
 66. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5344
 67. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5333
 68. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE powyżej 750 000 euro
  Wyświetleń: 5246
 69. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 5175
 70. Biuro Współpracy Międzynarodowej
  Wyświetleń: 5019
 71. Uchwały Senatu - 2003
  Wyświetleń: 4992
 72. Dekret z 24 sierpnia 1945 r.
  Wyświetleń: 4972
 73. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ usługi powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 4890
 74. Skład Rady Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 4876
 75. Uchwały Senatu - 2017
  Wyświetleń: 4811
 76. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 4783
 77. Wydział Filologiczny
  Wyświetleń: 4777
 78. Podstawa prawna wyłączenia
  Wyświetleń: 4711
 79. Prezentacje publiczne
  Wyświetleń: 4466
 80. Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego/liczba wydanych dyplomów
  Wyświetleń: 4453
 81. Wydział Nauk Społecznych
  Wyświetleń: 4410
 82. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 4393
 83. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 4388
 84. Wydział Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 4312
 85. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 4312
 86. Wydział Matematyki i Informatyki
  Wyświetleń: 4240
 87. Wydział Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 4199
 88. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4166
 89. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4126
 90. Uchwały Senatu - 2013
  Wyświetleń: 4074
 91. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dostawy powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 4049
 92. Wydział Chemii
  Wyświetleń: 4046
 93. Wydział Biotechnologii
  Wyświetleń: 4038
 94. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4012
 95. Uchwały Senatu - 2014
  Wyświetleń: 4002
 96. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 3925
 97. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3919
 98. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego wg Wydziałów i trybu studiów
  Wyświetleń: 3903
 99. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 3882
 100. skład Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 3871
 101. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 3855
 102. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3827
 103. Studia doktoranckie
  Wyświetleń: 3824
 104. Uchwały Senatu - 2012
  Wyświetleń: 3818
 105. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3789
 106. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 3786
 107. skład Rady Wydziału FiA
  Wyświetleń: 3777
 108. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 3723
 109. prowadzone rejestry Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 3716
 110. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3714
 111. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3700
 112. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 3684
 113. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3682
 114. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3680
 115. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 3645
 116. Uchwały Senatu - 2018
  Wyświetleń: 3623
 117. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3608
 118. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 3608
 119. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 3510
 120. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 3503
 121. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 roku
  Wyświetleń: 3464
 122. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 3460
 123. Uczelniana Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3454
 124. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 3443
 125. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 3429
 126. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3409
 127. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3398
 128. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 3334
 129. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3332
 130. Skład Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 3298
 131. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3291
 132. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 3279
 133. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 3238
 134. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3207
 135. Prowadzone rejestry Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 3187
 136. wzory umów stosowane w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 3137
 137. Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)
  Wyświetleń: 2930
 138. Koła naukowe
  Wyświetleń: 2907
 139. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 2886
 140. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2006 roku
  Wyświetleń: 2884
 141. Skład Rady Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 2883
 142. BZP.2422.15.2016.AB
  Wyświetleń: 2879
 143. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2873
 144. Studenci nowo przyjęci - wg kierunków studiów
  Wyświetleń: 2791
 145. Uchwały Senatu - 2011
  Wyświetleń: 2786
 146. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 2710
 147. PRZEPISY
  Wyświetleń: 2700
 148. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 2700
 149. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 2659
 150. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 2648
 151. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 2640
 152. Organizacje studenckie
  Wyświetleń: 2612
 153. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 2596
 154. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 2581
 155. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 2578
 156. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 2573
 157. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2017
  Wyświetleń: 2572
 158. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 2550
 159. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 2517
 160. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 2489
 161. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 2482
 162. 2011 r.
  Wyświetleń: 2473
 163. ŚREDNI KURS
  Wyświetleń: 2463
 164. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 2453
 165. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 2426
 166. Studenci cudzoziemcy
  Wyświetleń: 2406
 167. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 2384
 168. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 2381
 169. BZP.2421.46.2016.KP
  Wyświetleń: 2379
 170. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 2378
 171. Uchwały Senatu - 2010
  Wyświetleń: 2374
 172. Erasmus+
  Wyświetleń: 2359
 173. pliki do pobrania
  Wyświetleń: 2350
 174. KODY CPV
  Wyświetleń: 2344
 175. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 2334
 176. Uchwały Senatu - 2007
  Wyświetleń: 2329
 177. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 2323
 178. Uchwały Senatu - 2009
  Wyświetleń: 2299
 179. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 2296
 180. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 2296
 181. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 2287
 182. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 2262
 183. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 2250
 184. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 2223
 185. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 2215
 186. Uchwały Senatu - 2008
  Wyświetleń: 2204
 187. Uchwały Senatu - 2005
  Wyświetleń: 2198
 188. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2196
 189. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 2195
 190. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 2173
 191. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2165
 192. BZP.2421.44.2016.PM
  Wyświetleń: 2155
 193. Uchwały Senatu - 2006
  Wyświetleń: 2153
 194. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 2138
 195. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 2117
 196. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 2113
 197. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 2109
 198. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 2096
 199. BZP.2420.14.2016.EH
  Wyświetleń: 2090
 200. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 2085
 201. akty wewnętrzne
  Wyświetleń: 2080
 202. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 2073
 203. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 2071
 204. PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ PROJEKTU LEOPOLDINA ONLINE
  Wyświetleń: 2049
 205. Studia podyplomowe
  Wyświetleń: 2034
 206. BZP.2420.13.2016.PM
  Wyświetleń: 2033
 207. BZP.2420.15.2016.BO
  Wyświetleń: 2012
 208. 2004
  Wyświetleń: 2008
 209. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 1976
 210. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 1974
 211. WNHP.2410.11.2016.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego, drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1962
 212. BZP.241.3.2016.KP
  Wyświetleń: 1954
 213. Uchwały Senatu - 2002
  Wyświetleń: 1941
 214. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 1936
 215. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku
  Wyświetleń: 1929
 216. BZP.2421.42.2016.BO
  Wyświetleń: 1928
 217. Organizacje artystyczne
  Wyświetleń: 1923
 218. 2003
  Wyświetleń: 1920
 219. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 1918
 220. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 1905
 221. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 1904
 222. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 1897
 223. WNB.2410.20.2016.AM
  Wyświetleń: 1891
 224. Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1
  Wyświetleń: 1868
 225. Uchwały Senatu - 2004
  Wyświetleń: 1853
 226. Przedłużenie otwartego naboru partnerów
  Wyświetleń: 1837
 227. BZP.2421.45.2016.JS
  Wyświetleń: 1836
 228. Publiczne ogłoszenie konkursu na przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami badań prowadzonych w ramach projektu „Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych”
  Wyświetleń: 1831
 229. BZP.2420.23.2016.KP - Wyposażenie pomieszczenia nr 41 w Gmachu Głównym UWr w meble biurowe.
  Wyświetleń: 1829
 230. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 1819
 231. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 1812
 232. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 konkurs nr 3/POKL/4.1.1/2010
  Wyświetleń: 1808
 233. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 1795
 234. BZP.244.64.2016.DZ
  Wyświetleń: 1794
 235. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 1789
 236. 2005
  Wyświetleń: 1771
 237. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 1733
 238. wyniki naboru partnerów do projektu Network Sunrise Dolnoslaska Siec Wspolpracy Nauki I Biznesu
  Wyświetleń: 1731
 239. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 1727
 240. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2018
  Wyświetleń: 1726
 241. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2010
  Wyświetleń: 1724
 242. BZP.2411.6.2017.BO
  Wyświetleń: 1719
 243. BZP.2420.17.2016.GK
  Wyświetleń: 1714
 244. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1
  Wyświetleń: 1705
 245. 2006
  Wyświetleń: 1698
 246. BZP.2421.43.2016.EH
  Wyświetleń: 1689
 247. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 1682
 248. BZP.2421.48.2016.AB
  Wyświetleń: 1681
 249. BZP.2421.51.2016.GK
  Wyświetleń: 1679
 250. 2007 r.
  Wyświetleń: 1678
 251. Dostawa mikroskopu optycznego z kamerą oraz urządzeniem do analizy i archiwizacji zdjęć uzyskanych pod mikroskopem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1673
 252. WCH.2420.21.2016.HS
  Wyświetleń: 1673
 253. 2009 r.
  Wyświetleń: 1659
 254. WNZKŚ.2420.18.IGRR.2016.JR
  Wyświetleń: 1652
 255. 2010 r.
  Wyświetleń: 1650
 256. BZP.2421.49.2016.BD
  Wyświetleń: 1648
 257. Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 ?Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1647
 258. BZP.2411.3.2017.BD
  Wyświetleń: 1642
 259. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 1642
 260. Dostawa 7 sztuk mikroskopów laboratoryjnych do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1636
 261. Uchwały Rady Wydziału
  Wyświetleń: 1629
 262. BZP.2420.16.2016.EH
  Wyświetleń: 1621
 263. Terminarz posiedzeń
  Wyświetleń: 1597
 264. BZP.242.3.2018.PM
  Wyświetleń: 1592
 265. WFA.2410.8.2016.JK Sukcesywne dostawy koksu opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska
  Wyświetleń: 1582
 266. WB.2410.7.2016.RM dostawa: wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.
  Wyświetleń: 1581
 267. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 1572
 268. WNZKŚ.2420.20.2016.JR
  Wyświetleń: 1572
 269. 2008 r.
  Wyświetleń: 1561
 270. WCH.2420.23.2016.HS
  Wyświetleń: 1558
 271. BZP.2421.50.2016.JS
  Wyświetleń: 1545
 272. BZP.2421.53.2016.PM
  Wyświetleń: 1545
 273. WCH.2420.35.2016.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 1545
 274. Pzp
  Wyświetleń: 1534
 275. WFA.2410.10.2016.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 7 pakietów
  Wyświetleń: 1525
 276. BZP.2421.57.2016.PM
  Wyświetleń: 1515
 277. Dostawa suchego bloku grzejnego z wymiennymi wkładami do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1513
 278. BZP..2420.20.2016.EH
  Wyświetleń: 1484
 279. WCH.2420.32.2016.AB
  Wyświetleń: 1480
 280. BZP.2412.33.2017.BO
  Wyświetleń: 1475
 281. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarek, skanerów i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1474
 282. BZP.2411.11.2017.KP
  Wyświetleń: 1473
 283. BZP.2421.47.2016.BD
  Wyświetleń: 1466
 284. BZP.2420.21.2016.BO
  Wyświetleń: 1459
 285. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2017
  Wyświetleń: 1449
 286. BZP.2421.41.2016.AB
  Wyświetleń: 1446
 287. Dostawa do IBE UWr znajdującego się przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu stołu antywibracyjnego dla mikroskopu oraz platformy do mocowania mikromanipulatorów do pomiarów elektrofizjologicznych w skrawkach mózgowych
  Wyświetleń: 1439
 288. Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1424
 289. BZP.2420.19.2016.JS
  Wyświetleń: 1414
 290. BZP.2420.22.2016.EH
  Wyświetleń: 1414
 291. BZP.2420.18.2016.BD
  Wyświetleń: 1412
 292. DOSTAWA SERWERÓW ORAZ PRZEŁACZNIKÓW SIECIOWYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.29.2016.HS
  Wyświetleń: 1408
 293. WNHP.2410.16.2016.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1405
 294. WB.2410.1.2017.RM
  Wyświetleń: 1401
 295. WNZKŚ.2420.20.2.2016.JR
  Wyświetleń: 1400
 296. akty wykonawcze
  Wyświetleń: 1397
 297. Sukcesywne dostawy helu ciekłego
  Wyświetleń: 1395
 298. WCH.2420.37.2016.HS DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 1392
 299. Skład Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
  Wyświetleń: 1371
 300. inne przepisy
  Wyświetleń: 1366
 301. II.2410.1.2016.MM
  Wyświetleń: 1365
 302. WNZKŚ.2420.33.2016.JR
  Wyświetleń: 1363
 303. BZP.2412.2.2017.EH
  Wyświetleń: 1360
 304. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2017
  Wyświetleń: 1355
 305. DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.30.2016.HS
  Wyświetleń: 1345
 306. WCH.2420.31.2016.AB DOSTAWA SYSTEMU HPLC
  Wyświetleń: 1342
 307. Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i uruchomienie drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przeszkolenie w zakresie obsługi zamawianego sprzętu pracowników Zamawiającego
  Wyświetleń: 1341
 308. WB.2410.13.2016.RM
  Wyświetleń: 1328
 309. WCH.2420.13.2017.HS DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH, BIUROWYCH ORAZ KRZESEŁ
  Wyświetleń: 1315
 310. WNHP.2420.19.2016.DN - Dostawa drukarek, skanerów i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1314
 311. WCH.2420.2.2017.HS DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU CZTERECH REAKTORÓW WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
  Wyświetleń: 1310
 312. Dostawa aparatury naukowo-badawczej. Postępowanie Nr WCH.2420.33.2016.AB
  Wyświetleń: 1308
 313. BZP.2411.10.2017.BO
  Wyświetleń: 1300
 314. BZP.2421.52.2016.AB
  Wyświetleń: 1300
 315. WNB.2410.5.2017.AM
  Wyświetleń: 1299
 316. IM.2420.2.2016.AP
  Wyświetleń: 1298
 317. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1297
 318. WCH.2420.36.2016.AB Dostawa spektrometru dichroizmu kołowego (CD)
  Wyświetleń: 1295
 319. BZP.2411.1.2017.BD
  Wyświetleń: 1293
 320. Dostawa komory laminarnej z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1289
 321. BZP.2412.1.2017.KP
  Wyświetleń: 1286
 322. WNZKŚ.2421.17.ING.2016.JR
  Wyświetleń: 1285
 323. Regulaminy
  Wyświetleń: 1282
 324. BZP.2421.55.2016.AB
  Wyświetleń: 1279
 325. WNZKŚ.2411.2.2017.JR
  Wyświetleń: 1275
 326. BZP.2411.5.2017.AB
  Wyświetleń: 1266
 327. BZP.2412.6.2017.BD
  Wyświetleń: 1266
 328. Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem. Postępowanie Nr WCH.2420.25.2016.AB
  Wyświetleń: 1262
 329. Dostawa inkubatora CO2 z wyposażeniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1251
 330. Postępowanie WB.2410.8.2016.RM Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego do rejestracji obrazów komórek z możliwością obserwacji w świetle przechodzącym oraz kontraście fazowym dla Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr.
  Wyświetleń: 1250
 331. BZP.2421.54.2016.PM
  Wyświetleń: 1243
 332. Postępowanie Nr WB.2410.11.2016.RM Dostawa bloków grzejno-chłodzących z wytrząsaniem dla Wydziału Biotechnologii wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników. Zadanie nr 1: Blok grzejno- chłodzący z wytrząsaniem –1 szt dla Zakładu Biologii Molekularnej
  Wyświetleń: 1243
 333. Skład Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 1243
 334. WNHP.2410.18.2016.DN Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1240
 335. Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 1235
 336. Dostawa wirówki laboratoryjnej do dużych objętości z wyposażeniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu; postępowanie nr WNB.2410.36.2016.AM
  Wyświetleń: 1234
 337. WNZKŚ.2420.26.IGRR.2016.JR
  Wyświetleń: 1233
 338. BZP.2412.3.2017.AB
  Wyświetleń: 1226
 339. WF.2410.01.2017.MW Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1224
 340. Dostawa 1) zestawu do elektroforezy, 2) wirówki oraz 3) termobloku z wytrząsaniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1222
 341. Sprawy wyborcze
  Wyświetleń: 1220
 342. BZP.2412.5.2017.GK
  Wyświetleń: 1212
 343. WNB.2410.1.2017.AM Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do: Stacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu.
  Wyświetleń: 1212
 344. WNB.2410.3.2017.AM Dostawa 1) termomiksera, miniwrówki oraz suchego bloku grzejąco-chłodzącego, 2) aparatu do pionowej elektroforezy i blottingu, 3) luminometru 4) łaźni wodnej do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu
  Wyświetleń: 1212
 345. BZP.2411.8.2017.KP
  Wyświetleń: 1207
 346. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1207
 347. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016
  Wyświetleń: 1202
 348. BZP.2411.35.2017.JS
  Wyświetleń: 1200
 349. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 [ROZSTRZYGNIĘTE]
  Wyświetleń: 1194
 350. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2017
  Wyświetleń: 1193
 351. Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1189
 352. Dostawa aparatu do oznaczania gęstości zawiesiny bakteryjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1181
 353. Postepowanie WB.2410.10.2016.RM Dostawa zestawu do rozdziału makrocząsteczek FPLC dla Pracowni Biologii Medycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1181
 354. BZP.2412.24.2017.JS
  Wyświetleń: 1180
 355. Dostawa parafiniarki do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1179
 356. BZP.2411.18.2017.BO
  Wyświetleń: 1178
 357. WNZKŚ.2421.35.ING.2016.JR
  Wyświetleń: 1175
 358. BZP.2410.2.2017.AB
  Wyświetleń: 1172
 359. BZP.2411.1.2018.AB
  Wyświetleń: 1171
 360. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej 2017
  Wyświetleń: 1171
 361. BZP.2410.1.2017.PM
  Wyświetleń: 1170
 362. WNB.2410.2.2017.AM Dostawa środków czystości na podstawie sukcesywnych zleceń dla Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 1165
 363. Dostawa wymiennego bloku grzejnego na 4 szkiełka mikroskopowe do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1163
 364. Postępowanie WB.2410.9.2016.RM Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego FPLC dla Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 1163
 365. BZP.2412.22.2017.GK
  Wyświetleń: 1162
 366. WB.2410.12.2016.RM Dostawa systemu do analizy komórek wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 1162
 367. WNZKŚ.2421.27.LIFE.2016.JR
  Wyświetleń: 1161
 368. BZP.2411.9.2017.PM
  Wyświetleń: 1160
 369. Dostawa pęsety podgrzewanej do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1160
 370. BZP.2412.32.2017.GK
  Wyświetleń: 1159
 371. WCH.2420.1.2017.HS SUKCESYWNA DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO W ILOŚCI 1400 TON W OKRESIE 36 MIESIĘCY OD DATY ZAWARCIA UMOWY ORAZ DZIERŻAWA DWÓCH ZBIORNIKÓW NA AZOT CIEKŁY O POJEMNOŚCI MINIMUM 26 M3 WRAZ Z ICH POSADOWIENIEM I MONTAŻEM
  Wyświetleń: 1159
 372. WNHP.2410.04.2017.DN Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego i multimedialnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1159
 373. Skład Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
  Wyświetleń: 1156
 374. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016
  Wyświetleń: 1153
 375. WNB.2410.7.2017.AM Dostawa elektronicznej wagi analitycznej do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1152
 376. WCH.2420.27.2016.AB Dostawa dwóch serwerów obliczeniowych do rozbudowy istniejącej infrastruktury
  Wyświetleń: 1151
 377. Dostawa wirówki laboratoryjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1150
 378. Dostawa 1) komory laminarnej oraz 2) autoklawu mikrofalowego do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1142
 379. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 1141
 380. BZP.2411.12.2017.BD
  Wyświetleń: 1137
 381. WCH.2420.38.2016.HS Dostawa spektrofluorymetru do badań kinetyki zaniku fluorescencji
  Wyświetleń: 1135
 382. BZP.2412.4.2017.EH
  Wyświetleń: 1132
 383. Przetarg na dostawę
  Wyświetleń: 1132
 384. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2015
  Wyświetleń: 1132
 385. BZP.2411.25.2017.JS
  Wyświetleń: 1131
 386. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku
  Wyświetleń: 1131
 387. BZP.2411.7.2017.GK
  Wyświetleń: 1128
 388. Dostawa młyna kulowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1121
 389. WB.2410.8.2017.RM
  Wyświetleń: 1116
 390. BZP.2410.7.2017.BD
  Wyświetleń: 1115
 391. BZP.2412.10.2017.AB
  Wyświetleń: 1115
 392. BZP.2412.1.2018.GK
  Wyświetleń: 1114
 393. Uchwały Senatu - 2019
  Wyświetleń: 1113
 394. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.3.2017.HS
  Wyświetleń: 1110
 395. WB.2410.4.2017.RM
  Wyświetleń: 1102
 396. BZP.2412.8.2017.PM
  Wyświetleń: 1101
 397. BZP.2412.13.2017.KP
  Wyświetleń: 1097
 398. BZP.2412.11.2017.JS
  Wyświetleń: 1096
 399. BZP.2412.15.2017.GK
  Wyświetleń: 1092
 400. BZP.2412.21.2017.KP - Przebudowa wejścia do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego w skrzydle południowym wraz budową nowej portierni oraz montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem i montażem obudowy portierni z autorskiego szkł
  Wyświetleń: 1092
 401. BZP.2411.4.2017.PM
  Wyświetleń: 1091
 402. WCH.2420.14.2017.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 1090
 403. BZP.2410.5.2017.BD
  Wyświetleń: 1088
 404. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy stacji transformatorowej przy ul. Cybulskiego 38 we Wrocławiu.
  Wyświetleń: 1086
 405. WNZKŚ.2410.5.2017.JR
  Wyświetleń: 1085
 406. BZP.2412.9.2017.EH
  Wyświetleń: 1083
 407. Komunikaty Przewodniczącego Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
  Wyświetleń: 1083
 408. WNB.2410.12.2017.AM Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego do jednostek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1083
 409. BZP.2412.18.2017.EH
  Wyświetleń: 1080
 410. BZP.242.2.2019.AB
  Wyświetleń: 1077
 411. Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem. Postępowanie Nr WCH.2420.26.2016.AB
  Wyświetleń: 1076
 412. BZP.2411.2.2018.BD
  Wyświetleń: 1075
 413. IINB.2410.01.2017.IJ
  Wyświetleń: 1070
 414. BZP.2412.23.2017.AB
  Wyświetleń: 1066
 415. WB.2410.3.2017.RM
  Wyświetleń: 1065
 416. WNHP.2410.14.2017.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1061
 417. WNB.2410.4.2017.AM Dostawa mikroskopu stereoskopowego do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1058
 418. BZP.2410.8.2017.PM
  Wyświetleń: 1057
 419. WB.2410.31.2017.RM
  Wyświetleń: 1054
 420. BZP.2411.34.2017.AB
  Wyświetleń: 1053
 421. BZP.242.1.2017.BO
  Wyświetleń: 1052
 422. BZP.2411.10.2018.KP
  Wyświetleń: 1048
 423. WB.2410.14.2017.RM
  Wyświetleń: 1048
 424. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.24.2017.AB
  Wyświetleń: 1047
 425. WCH.2420.20.2017.HS SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
  Wyświetleń: 1045
 426. BZP.2411.26.2017.PM
  Wyświetleń: 1042
 427. WNB.2410.6.2017.AM Dostawa transiluminatora do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1041
 428. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019
  Wyświetleń: 1040
 429. BZP.2411.40.2017.BD
  Wyświetleń: 1038
 430. BZPSA.241.2.2017.DB
  Wyświetleń: 1035
 431. WNB.2410.11.2017.AM Dostawa inkubatora CO2 do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1035
 432. BZP.2412.7.2017.GK
  Wyświetleń: 1031
 433. WB.2410.5.2017.RM
  Wyświetleń: 1028
 434. BZP.2411.8.2018.JS
  Wyświetleń: 1023
 435. BZP.2412.27.2017.GK
  Wyświetleń: 1021
 436. Zapytanie ofertowe nr: II.2411.1.2017.BR.
  Wyświetleń: 1021
 437. Aktualności
  Wyświetleń: 1020
 438. IM.2420.1.2017.AP
  Wyświetleń: 1020
 439. BZP.2410.4.2017.AB
  Wyświetleń: 1014
 440. Terminarz posiedzeń i porządek obrad
  Wyświetleń: 1014
 441. BZP.2411.2.2017.JS
  Wyświetleń: 1011
 442. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.4.2017.DB
  Wyświetleń: 1010
 443. BZP.2411.39.2017.PM
  Wyświetleń: 999
 444. BZP.241.1.2018.KP
  Wyświetleń: 998
 445. WCH.2420.6.2017.AB. Dostawa pomp próżniowych oraz skraplaczy wylotowych
  Wyświetleń: 998
 446. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.17.2017.HS
  Wyświetleń: 997
 447. WB.2410.30.2017.RM
  Wyświetleń: 996
 448. BZP.242.2.2017.KP - Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roslin polskich hodowców.
  Wyświetleń: 995
 449. WB.2410.15.2017.RM Dla pakietów zadań pn.: „Dostawa produktów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych, butelek szklanych, stojaków na narzędzia laboratoryjne, kolumn szklanych na złoża chromatograficzne, rękawic ochronnych - 5 pakietów
  Wyświetleń: 994
 450. BZP.2411.21..2017.JS
  Wyświetleń: 990
 451. WFA.2410.1.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 5 pakietów
  Wyświetleń: 990
 452. Zapytanie ofertowe nr ZOSDN.367.43.2017.MC
  Wyświetleń: 987
 453. BZP.2412.19.2017.JS
  Wyświetleń: 986
 454. BZP.2411.16.2018.BD
  Wyświetleń: 984
 455. DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH,SZKOLNYCH, METALOWYCH I LABORATORYJNYCH ORAZ KRZESEŁ WCH.2420.25.2017.HS
  Wyświetleń: 983
 456. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH WCH.2420.19.2017.HS
  Wyświetleń: 983
 457. WNZKŚ.2410.5.2.2017.JR
  Wyświetleń: 983
 458. WNB.2410.13.2017.AM Dostawa uniwersalnego czytnika mikropłytek do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 974
 459. BZP.2411.50.2017.BD
  Wyświetleń: 972
 460. BZP..2412.11.2018.GK
  Wyświetleń: 963
 461. WB.2410.9.2017.RM
  Wyświetleń: 963
 462. WNB.2410.8.2017.AM Dostawa transiluminatora do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 961
 463. BZP.2411.47.2017.BD
  Wyświetleń: 957
 464. BZP.2411.3.2018.JS
  Wyświetleń: 954
 465. WB.2410.6.2017.RM
  Wyświetleń: 953
 466. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2420.35.2017.AB
  Wyświetleń: 952
 467. WB.2410.18.2017.RM
  Wyświetleń: 951
 468. WB.2410.39.2017.RM Dostawa wytrząsarek, rotatora, termostatu blokowego, mieszadeł magnetycznych, aparatu do transferu półsuchego dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem
  Wyświetleń: 951
 469. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2018
  Wyświetleń: 945
 470. BZP.2410.10.2017.EH
  Wyświetleń: 943
 471. WNZKŚ.2410.10.2017.JR
  Wyświetleń: 943
 472. BZP.2411.19.2017.BD
  Wyświetleń: 938
 473. BZP.2411.5.2018.PM
  Wyświetleń: 938
 474. WCH.2420.10.2017.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 937
 475. BZP.2411.13.2018.AB
  Wyświetleń: 935
 476. BZP.2412.17.2017.EH
  Wyświetleń: 934
 477. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
  Wyświetleń: 933
 478. WCH.2420.5.2017.HS Dostawa pomp próżniowych oraz suszarki laboratoryjnej próżniowej
  Wyświetleń: 932
 479. WCH.2420.7.2017.AB Dostawa dwuwiązkowego spektrometru UV-vis
  Wyświetleń: 931
 480. WCH.2420.4.2017.HS Dostawa zintegrowanego systemu czterech reaktorów wysokociśnieniowych
  Wyświetleń: 930
 481. WB.2410.10.2017.RM
  Wyświetleń: 928
 482. WNB.2410.14.2017.AM Dostawa aparatu Real-Time PCR System do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 926
 483. WNB.2411.2.2017 Usługa otrzymania i analizy kompletnych sekwencji genomowych bakterii Pseudomonas aeruginosa
  Wyświetleń: 926
 484. WB.2410.19.2017.rm
  Wyświetleń: 923
 485. BZP.2410.13.2017.GK
  Wyświetleń: 914
 486. WCH.2420.15.2017.AB Dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym
  Wyświetleń: 912
 487. WNZKŚ.2411.13.2017.JR
  Wyświetleń: 908
 488. BZP.2410.17.2017.KP
  Wyświetleń: 901
 489. BZP.2411.37.2017.EH
  Wyświetleń: 901
 490. WB.2410.16.2017.RM
  Wyświetleń: 898
 491. WB.2410.37.2017.RM
  Wyświetleń: 898
 492. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad 2018
  Wyświetleń: 895
 493. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 893
 494. BZP.2411.7.2018.BO
  Wyświetleń: 893
 495. BZP.242.2.2018.EH
  Wyświetleń: 893
 496. BZP.242.5.2018.PM
  Wyświetleń: 893
 497. WB.2410.7.2017.RM
  Wyświetleń: 892
 498. WNB.2410.23.2017.AM Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 890
 499. WNB.2410.9.2017.AM Dostawa elektronicznej wagi analitycznej do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 890
 500. WFA.2410.3.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 889
 501. BZP.2410.3.2017.JS
  Wyświetleń: 886
 502. BZP.2411.29.2017.BO
  Wyświetleń: 886
 503. BZP.2412.5.2018.BO
  Wyświetleń: 885
 504. BZP.2411.30.2017.PM
  Wyświetleń: 881
 505. BZP.2411.48.2017.BO
  Wyświetleń: 874
 506. BZP.2412.16.2017.AB
  Wyświetleń: 870
 507. WB.2410.11.2017.RM
  Wyświetleń: 867
 508. WB.2410.9.2017.1.RM
  Wyświetleń: 867
 509. WNHP.2410.06.2017.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 856
 510. BZP.2411.15.2017.PM
  Wyświetleń: 853
 511. BZP.2411.23.2017.BO
  Wyświetleń: 847
 512. WNB.2411.1.2017.AM Usługa otrzymania i analizy kompletnych sekwencji genomowych bakterii Pseudomonas auerginosa
  Wyświetleń: 847
 513. BZP.2411.36.2017.BD
  Wyświetleń: 844
 514. WNZKŚ.2410.17.2.2017.JR
  Wyświetleń: 841
 515. BZP.2412.26.2017.BO
  Wyświetleń: 840
 516. WCH.2420.11.2017.AB Dostawa modułu oczyszczania toluenu oraz mikroskopu
  Wyświetleń: 838
 517. BZP.242.1.2018.KP - Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roślin polskich hodowców.
  Wyświetleń: 837
 518. WNZKŚ.2411.6.2017.JR
  Wyświetleń: 837
 519. BZP.2411.42.2017.EH
  Wyświetleń: 836
 520. BZP.2411.11.2018.EH
  Wyświetleń: 834
 521. BZP.2412.20.2017.BO
  Wyświetleń: 832
 522. WNB.2410.15.2017.AM Dostawa destylatorki do Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 828
 523. BZP.2411.14.2017.GK
  Wyświetleń: 824
 524. WNZKŚ.2410.22.2017.JR
  Wyświetleń: 824
 525. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2018
  Wyświetleń: 817
 526. WNB.2410.18.2017.AM Dostawa zestawu do elektroforezy i transferu białek do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 816
 527. WNZKŚ.2410.19.2017.JR
  Wyświetleń: 815
 528. WB.2410.25.2017.RM
  Wyświetleń: 814
 529. WNZKŚ.2410.17.2017.JR
  Wyświetleń: 813
 530. BZP.2411.6.2018.PM
  Wyświetleń: 810
 531. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.6.2017.DB
  Wyświetleń: 804
 532. WNZKŚ.2410.16.2017.JR
  Wyświetleń: 803
 533. Zapytanie Ofertowe CEN.2410.2.2017.ICH
  Wyświetleń: 803
 534. BZP.2410.16.2017.KP
  Wyświetleń: 802
 535. WNZKŚ.2411.9.2017.JR
  Wyświetleń: 802
 536. BZP.2410.1.2018.AB
  Wyświetleń: 798
 537. WNB.2410.10.2017.AM Dostawa zestawu do elektroforezy poziomej kwasów nukleinowych, złożonego z dużego i średniego aparatu do elektroforezy do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 798
 538. SUKCESYWNA DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH WCH.2420.36.2017.AB
  Wyświetleń: 797
 539. WNB.2410.21.2017.AM Dostawa aparatury laboratoryjnej do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 797
 540. BZP.2411.33.2017.JS
  Wyświetleń: 796
 541. WPAE.2410.1.2017
  Wyświetleń: 792
 542. WNB.2410.16.2017.AM Dostawa ultrawirówki do Zakładu Fizjologii Molekularnej Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 791
 543. BZP.2411.20.2018.EH
  Wyświetleń: 790
 544. BZP.2410.11.2017.JS
  Wyświetleń: 788
 545. WNB.2410.17.2017.AM Dostawa wytrząsarki na płytki do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 788
 546. BZP.2411.38.2017.AB
  Wyświetleń: 787
 547. BZP.2411.31.2017.PM
  Wyświetleń: 786
 548. WFA.2410.4.2017.JK Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego lub równoważnego, spełniającego normę PN-C-96024:2011 roku lub równoważną opisanej do Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 785
 549. BZP.2410.18.2018.BO
  Wyświetleń: 784
 550. WNZKŚ.2411.15.2017.JR
  Wyświetleń: 784
 551. BZP.2411.43.2017.GK
  Wyświetleń: 783
 552. WNZKŚ.2410.14.2017.JR
  Wyświetleń: 783
 553. WB.2410.13.2017.RM
  Wyświetleń: 774
 554. DL.2411.3.2017.IG
  Wyświetleń: 773
 555. CEN.2410.1.2017.ICH
  Wyświetleń: 768
 556. BZP.2411.16.2017.BD
  Wyświetleń: 767
 557. WCH.2420.9.2017.HS Dostawa czytnika termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji TL/OSL, lampy RTG oraz wysokiej czułości CCD
  Wyświetleń: 766
 558. WNZKŚ.2410.22.2.2017.JR
  Wyświetleń: 766
 559. BZP.2412.29.2017.AB
  Wyświetleń: 764
 560. WCH.2420.26.2017.AB DOSTAWA ZEWNĘTRZNYCH DYSKÓW TWARDYCH ORAZ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS
  Wyświetleń: 764
 561. BZP.2411.45.2017.EH
  Wyświetleń: 761
 562. Sukcesywne dostawy helu ciekłego WCH.2420.21.2017.HS
  Wyświetleń: 760
 563. BZP.2411.22.2017.PM
  Wyświetleń: 758
 564. BZP.2411.17.2017.BO
  Wyświetleń: 757
 565. WB.2410.2.2018.RM Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem oraz modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy
  Wyświetleń: 755
 566. BZP.2411.4.2018.GK
  Wyświetleń: 751
 567. WNB.2410.31.2017.AM
  Wyświetleń: 748
 568. Dostawa łuskarki do lodu, pomp próżniowych, wyparki oraz chłodziarki cyrkulacyjnej
  Wyświetleń: 747
 569. BZP.242.11.2018.AB
  Wyświetleń: 744
 570. WNHP.2410.01.2018.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego oraz akcesoriów komputerowych dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 744
 571. BZP.2411.9.2018.PM
  Wyświetleń: 742
 572. BZP.2410.12.2017.BO
  Wyświetleń: 740
 573. BZP.2411.27.2017.GK
  Wyświetleń: 740
 574. BZP.2411.41.2018.GK
  Wyświetleń: 737
 575. WNHP.2410.16.2017.DN
  Wyświetleń: 737
 576. BZP.2411.46.2017.PM
  Wyświetleń: 736
 577. WB.2410.17.2017.RM
  Wyświetleń: 736
 578. WB.2410.1.2018.RM „Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 16 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”
  Wyświetleń: 735
 579. WNZKŚ.2410.20.2017.JR
  Wyświetleń: 735
 580. II.2410.3.2017.MM
  Wyświetleń: 734
 581. WB.2410.26.2017.RM
  Wyświetleń: 734
 582. BZP.2411.25.2018.GK
  Wyświetleń: 733
 583. Dostawa zestawu wyparka + pompa próżniowa oraz chłodziarek cyrkulacyjnych, WCH.2420.23.2017.AB
  Wyświetleń: 729
 584. BZP.2411.28.2017.BD
  Wyświetleń: 720
 585. WCH.2420.30.2017.AB Dostawa linii próżniowej, naczynia Dewara, mieszadeł magnetycznych, wagi analitycznej oraz spektrometru UV-Vis
  Wyświetleń: 719
 586. WB.2410.22.2017.RM
  Wyświetleń: 718
 587. WB.2410.40.2017.RM „Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych z podziałem na 16 zadań
  Wyświetleń: 717
 588. BZP.2411.17.2018.AB
  Wyświetleń: 716
 589. BZP.2411.32.2017.BD
  Wyświetleń: 716
 590. BZP.2411.24.2017.JS
  Wyświetleń: 715
 591. Opracowanie, wydrukowanie oraz dostawa folderu o Polskim Ogrodzie Milenijnym i katalogu Polskich Odmian Roślin
  Wyświetleń: 714
 592. WCH.2420.27.2017.HS Dostawa mieszadeł magnetycznych, olejowych pomp próżniowych dedykowanych do pracy laboratoryjnej i wytrząsarek kołowych
  Wyświetleń: 711
 593. BZP.242.7.2018.BO
  Wyświetleń: 710
 594. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.7.2017.DB
  Wyświetleń: 710
 595. IM.2420.2.2017.AP
  Wyświetleń: 708
 596. BZP.2411.41.2017.JS
  Wyświetleń: 707
 597. WNB.2410.1.2018.AM
  Wyświetleń: 706
 598. WB.2410.27.2017.RM
  Wyświetleń: 704
 599. WFA.2410.10.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 14 pakietów
  Wyświetleń: 704
 600. WB.2410.33.2017.RM
  Wyświetleń: 702
 601. WNB.2410.35.2017.AM
  Wyświetleń: 702
 602. BZP.2411.20.2017.GK
  Wyświetleń: 698
 603. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2420.18.2017.AB
  Wyświetleń: 698
 604. WNB.2410.28.2017.AM
  Wyświetleń: 694
 605. BZP.2412.36.2018.BO
  Wyświetleń: 693
 606. BZP.2411.5.2017.AB
  Wyświetleń: 692
 607. BZP.2412.28.2017.EH
  Wyświetleń: 690
 608. WCH.2420.37.2017.AB dostawa spektrometru UV/Vis
  Wyświetleń: 690
 609. ŚWIADCZENIE USŁUG PROGRAMISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII PHP, REACT NATIVE, JAVASCRIPT ORAZ HTML/CSS WCH.2411.01.2018.AB
  Wyświetleń: 687
 610. Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 2018
  Wyświetleń: 685
 611. WNB.2410.32.2017.AM
  Wyświetleń: 684
 612. BZP.242.9.2018.KP
  Wyświetleń: 680
 613. WB.2410.20.2017.RM
  Wyświetleń: 675
 614. WNB.2410.24.2017.AM Dostawa wagi precyzyjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 675
 615. WNB.2410.33.2017.AM
  Wyświetleń: 675
 616. BZP.2411.36.2018.AB
  Wyświetleń: 673
 617. WCH.2420.28.2017.AB Dostawa sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 673
 618. WB.2410.35.2017.RM
  Wyświetleń: 672
 619. WCH.2420.31.2017.AB DOSTAWA SPEKTROMETRU UVVis I CHROMATOGRAFU FLASH
  Wyświetleń: 672
 620. WB.2410.24.2017.RM
  Wyświetleń: 670
 621. WB.2410.21.2017.RM
  Wyświetleń: 664
 622. WNZKŚ.2410.21.2017.JR
  Wyświetleń: 664
 623. BZP.2410.2.2018.GK
  Wyświetleń: 661
 624. WNB.2410.27.2017.AM Dostawa cieplarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza oraz wirówki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 655
 625. DOSTAWA SPEKTROMETRU FT-RAMAN WCH.2420.34.2017.AB
  Wyświetleń: 650
 626. WNHP.2410.05.2018.DN - Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego, kamer cyfrowych oraz głośników dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 649
 627. WB.2410.29.2017.RM
  Wyświetleń: 647
 628. WNB.2410.34.2017.AM
  Wyświetleń: 646
 629. WNB.2411.1.2018.AM
  Wyświetleń: 646
 630. WCH.2420.29.2017.AB DOSTAWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ROZPUSZCZALNIKÓW ORAZ NACZYNIA DEWARA
  Wyświetleń: 645
 631. WFA.2410.8.2017.JK ZAPYTANIE OFERTOWE Sukcesywne dostawy koksu opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska
  Wyświetleń: 644
 632. BZP.2410.14.2017.JS
  Wyświetleń: 643
 633. BZP.2410.15.2017.JS
  Wyświetleń: 642
 634. BZP.242.8.2018.BD
  Wyświetleń: 634
 635. WB.2410.36.2017.RM Dostawa ultrawirówki wraz z rotorem dla Zakładu Biotransformacji Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 634
 636. BZP.2412.7.2018.JS
  Wyświetleń: 633
 637. WCH.2420.38.2017.AB Dostawa zestawu analizy termicznej
  Wyświetleń: 628
 638. WNB.2410.30.2017.AM
  Wyświetleń: 624
 639. WNHP.2420.16.2018.MKM - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 621
 640. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej - 2018
  Wyświetleń: 615
 641. BZP.2411.24.2018.AB
  Wyświetleń: 612
 642. BZP.2412.2.2018.JS
  Wyświetleń: 612
 643. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad w roku ak. 2017/18
  Wyświetleń: 612
 644. BZP.2411.40.2018.BD
  Wyświetleń: 611
 645. BZP.2412.4.2018.BO
  Wyświetleń: 610
 646. BZP.2411.44.2018.AB
  Wyświetleń: 608
 647. Dostawa linii próżniowej oraz mieszadeł magnetycznych WCH.2420.32.2017.AB
  Wyświetleń: 608
 648. WB.2410.32.2017.RM
  Wyświetleń: 604
 649. WB.2410.38.2017.RM Dostawa Inkubatora CO2 z kontrolą O2 (1szt) oraz Inkubatora CO2 (1szt), Inkubatora do hodowli bakterii z wytrząsaniem i chłodzeniem (1szt) dla Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 598
 650. BZP.2411.43.2018.PM
  Wyświetleń: 596
 651. WNB.2410.29.2017.AM
  Wyświetleń: 592
 652. BZP.2411.44.2017.PM
  Wyświetleń: 590
 653. BZP.2410.5.2018.BD
  Wyświetleń: 587
 654. BZP.2411.12.2018.BD
  Wyświetleń: 578
 655. WF.03.2410.2018.MCH Dostawa foteli oraz dostawa i montaż mebli oraz krzeseł na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – 2 zadania.
  Wyświetleń: 576
 656. WNB.2410.3.2018.AM
  Wyświetleń: 573
 657. BZP.2411.39.2018.BD
  Wyświetleń: 568
 658. WCH.2420.33.2017.AB Rozbudowa zautomatyzowanego analizatora sorpcji i porowatości Micromeritis ASAP2020C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników
  Wyświetleń: 566
 659. BZP.2411.18.2018.EH
  Wyświetleń: 564
 660. WCH.2410.02.2018.AB DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 563
 661. BZP.2411.23.2018.BD
  Wyświetleń: 560
 662. BZP.242.17.2018.KP
  Wyświetleń: 559
 663. BZP.242.4.2018.KP
  Wyświetleń: 555
 664. WNB.2410.4.2018.AM
  Wyświetleń: 552
 665. Dostawa łuskarki do lodu, pomp próżniowych, wyparki oraz chłodziarki cyrkulacyjnej
  Wyświetleń: 548
 666. BZP.2412.35.2018.GK
  Wyświetleń: 546
 667. WB.2410.34.2017.RM
  Wyświetleń: 543
 668. BZP.2411.21.2018.PM
  Wyświetleń: 541
 669. BZP.2412.40.2018.BD
  Wyświetleń: 541
 670. BZP.2411.19.2018.GK
  Wyświetleń: 539
 671. BZP.2411.37.2018.EH
  Wyświetleń: 539
 672. Opracowanie, wydrukowanie oraz dostawa folderu o Polskim Ogrodzie Milenijnym i katalogu Polskich Odmian Roślin
  Wyświetleń: 539
 673. BZP.2410.20.2018.EH
  Wyświetleń: 533
 674. BZP.2411.26.2018.EH
  Wyświetleń: 533
 675. BZP.2411.42.2018.JS
  Wyświetleń: 533
 676. WCH.2410.03.2018.AB Dostawa wyparek obrotowych, mieszadeł magnetycznych, systemu próżniowego dewara oraz potencjostatu
  Wyświetleń: 531
 677. BZP.2412.31.2018.BO
  Wyświetleń: 529
 678. IM.2410.1.2018.AP
  Wyświetleń: 528
 679. BZP.2410.4.2018.BO
  Wyświetleń: 527
 680. WNB.2410.22.2017.AM Dostawa aparatu do półsuchego transferu białek oraz zestawu do elektroforezy do białek do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 521
 681. WCH.2410.05.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 519
 682. DL.2410.1.2018.IG
  Wyświetleń: 517
 683. WF.2410.05.2018.MCH Dostawa foteli oraz dostawa i montaż mebli oraz krzeseł na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – 2 zadania.
  Wyświetleń: 517
 684. Uchwały Rady Wydziału Filologicznego
  Wyświetleń: 516
 685. WB.2410.6.2018.RM
  Wyświetleń: 511
 686. WF.2410.04.2018.MW DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
  Wyświetleń: 508
 687. BZP.2411.15.2018.JS
  Wyświetleń: 506
 688. BZP.2410.3.2018.EH
  Wyświetleń: 500
 689. WNB.2410.5.2018.AM
  Wyświetleń: 491
 690. Dostawa systemu do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw słonecznych WCH.2410.04.2018.AB
  Wyświetleń: 488
 691. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
  Wyświetleń: 482
 692. WCH.2410.09.2018.AB Dostawa chromatografu gazowego i urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 479
 693. BZP.2411.35.2018.JS
  Wyświetleń: 474
 694. WNHP.2420.26.2018.DN
  Wyświetleń: 474
 695. WNZKŚ.2411.3.2018.JŁ
  Wyświetleń: 474
 696. BZP.2412.15.2018.JS
  Wyświetleń: 473
 697. BZP.2410.21.2018.GK
  Wyświetleń: 472
 698. WB.2410.3.2018.RM Dostawa Inkubatora CO2 z wytrząsaniem dla Zakładu Cytobiochemii
  Wyświetleń: 467
 699. BZP.242.6.2018.GK
  Wyświetleń: 466
 700. WB.2410.36.2018.RM
  Wyświetleń: 464
 701. BZP.2412.6.2018.GK
  Wyświetleń: 458
 702. BZP.2411.47.2018.AB
  Wyświetleń: 457
 703. BZP.2411.28.2018.BO
  Wyświetleń: 451
 704. WNB.2410.2.2018.AM
  Wyświetleń: 446
 705. WB.2410.8.2018.RM
  Wyświetleń: 445
 706. WCH.2410.08.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 443
 707. WNHP.2420.15.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 443
 708. DUI.242.15.2018.RO
  Wyświetleń: 442
 709. BZP.2411.33.2018.BD
  Wyświetleń: 438
 710. BZP.2411.46.2018.PM
  Wyświetleń: 435
 711. WB.2410.33.2018.RM
  Wyświetleń: 434
 712. WCH.2410.07.2018.AB Dostawa spektrometru ICP OES
  Wyświetleń: 428
 713. BZP.2411.38.2018.JS
  Wyświetleń: 422
 714. BZP.2410.12.2018.GK
  Wyświetleń: 420
 715. BZP.2410.8.2018.BO
  Wyświetleń: 420
 716. BZP.2412.8.2018.AB
  Wyświetleń: 418
 717. BZP.2411.22.2018.BO
  Wyświetleń: 417
 718. WB.2410.20.2018.RM
  Wyświetleń: 417
 719. BZP.2412.16.2018.AB
  Wyświetleń: 415
 720. BZP.2410.7.2018.PM
  Wyświetleń: 414
 721. BZP.2412.1.2019.GK
  Wyświetleń: 414
 722. II.2410.1.2018
  Wyświetleń: 411
 723. BZP.2412.37.2018.JS
  Wyświetleń: 404
 724. BZP.2411.27.2018.GK
  Wyświetleń: 401
 725. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
  Wyświetleń: 400
 726. WB 2410.15.2018.RM
  Wyświetleń: 400
 727. WNHP.2410.14.2017.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 397
 728. WNZKŚ.2410.09.2018.AP
  Wyświetleń: 395
 729. BZP.2410.6.2018.BO
  Wyświetleń: 387
 730. BZP.2411.30.2018.BO
  Wyświetleń: 387
 731. WNHP.2420.24.2018.DN - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 385
 732. BZP.2411.2.2019.BD
  Wyświetleń: 384
 733. BZP.2412.34.2018.JS
  Wyświetleń: 384
 734. WFA.2410.1.2018.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 6 pakietów
  Wyświetleń: 384
 735. WCH.2410.24.2018.HS SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
  Wyświetleń: 382
 736. BZP.242.3.2019.AB
  Wyświetleń: 379
 737. WCH.2410.26.2018.AB SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
  Wyświetleń: 377
 738. BZP.2410.9.2018.KP
  Wyświetleń: 376
 739. BZP.2411.31.2018.AB
  Wyświetleń: 375
 740. BZP.242.13.2018.AB
  Wyświetleń: 374
 741. BZP.2412.10.2018.AB
  Wyświetleń: 372
 742. BZP.2412.38.2018.EH
  Wyświetleń: 370
 743. BZP.242.16.2018.KP
  Wyświetleń: 370
 744. WNZKŚ.2410.6.2018.JŁ
  Wyświetleń: 368
 745. BZP.2412.26.2018.BD
  Wyświetleń: 367
 746. BZP.2412.9.2018.JS
  Wyświetleń: 367
 747. BZP.2412.32.2018.BD
  Wyświetleń: 366
 748. BZP.2412.24.2018.EH
  Wyświetleń: 364
 749. WCH.2410.06.2018.AB Dostawa chromatografu cieczowego
  Wyświetleń: 363
 750. WCH.2410.22.2018.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 359
 751. BZP.2411.34.2018.EH
  Wyświetleń: 354
 752. BZP.2411.50.2018.BD
  Wyświetleń: 352
 753. BZP.2412.23.2018.GK
  Wyświetleń: 352
 754. BZP.2412.39.2018.GK
  Wyświetleń: 352
 755. BZP.242.12.2018.KP
  Wyświetleń: 351
 756. WNB.2410.6.2018.AM
  Wyświetleń: 351
 757. WNHP.2420.01.2019.DN - Dostawa komputera wysokowydajnego dla Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 351
 758. BZP.2410.13.2018.EH
  Wyświetleń: 348
 759. BZP.242.15.2018.PM
  Wyświetleń: 348
 760. BZP.2410.16.2018.BO
  Wyświetleń: 347
 761. WNB.2410.9.2018.AM
  Wyświetleń: 345
 762. WNZKŚ.2410.10.2018.JW
  Wyświetleń: 345
 763. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2019
  Wyświetleń: 341
 764. BZP.2411.32.2018.PM
  Wyświetleń: 340
 765. BZP.2410.19.2018.PM
  Wyświetleń: 339
 766. BZP.2410.17.2018.EH
  Wyświetleń: 338
 767. Terminy posiedzeń i planowany porządek obrad w roku akademickim 2018/2019
  Wyświetleń: 335
 768. BZP.2412.27.2018.AB
  Wyświetleń: 334
 769. BZP.2412.25.2018.BO
  Wyświetleń: 328
 770. Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2018
  Wyświetleń: 328
 771. WFA.2410.7.2018.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 4 pakiety
  Wyświetleń: 328
 772. WCH.2410.30.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 317
 773. BZP.2410.14.2018.JS
  Wyświetleń: 316
 774. WB.2410.1.2019.RM
  Wyświetleń: 316
 775. WB.2410.22.2018.RM
  Wyświetleń: 316
 776. WNB.2410.8.2018.AM
  Wyświetleń: 316
 777. BZP.2410.15.2018.BO
  Wyświetleń: 315
 778. BZP.242.10.2018.PM
  Wyświetleń: 315
 779. BZP.2410.10.2018.JS
  Wyświetleń: 313
 780. BZP.2412.28.2017.GK
  Wyświetleń: 312
 781. WB.2410.7.2018.RM
  Wyświetleń: 310
 782. WB.2410.21.2018.RM
  Wyświetleń: 306
 783. WNZKŚ.2410.12.2018.JW
  Wyświetleń: 305
 784. WCH.2410.15.2018.AB Dostawa chromatografu gazowego, dwukanałowego z detektorem masowym z pompą turbomolekularną oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
  Wyświetleń: 304
 785. WB.2410.10.2018.RM
  Wyświetleń: 303
 786. WCH.2410.19.2018.AB DOSTAWA SZAF BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECHOWYWANIA BUTLI GAZOWYCH O OGNIOODPORNOŚCI MINIMUM 30 MINUT
  Wyświetleń: 303
 787. WCH.2410.28.2018.AB DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 302
 788. WB.2410.18.2018.RM
  Wyświetleń: 301
 789. BZP.2412.20.2018.PM
  Wyświetleń: 296
 790. WNB.2410.7.2018.AM
  Wyświetleń: 296
 791. BZP.2412.22.2018.AB
  Wyświetleń: 293
 792. BZP.2412.17.2018.JS
  Wyświetleń: 292
 793. WCH.2410.17.2018.AB Dostawa potencjometru z systemem dozowania i PH-metru
  Wyświetleń: 292
 794. WB.2410.14.2018.RM
  Wyświetleń: 291
 795. WB.2410.16.2018.RM
  Wyświetleń: 291
 796. BZP.2411.52.2018.JS
  Wyświetleń: 290
 797. WCH.2410.12.2018.AB Dostawa testera właściwości ferroelektrycznych/The supply of a precision ferroelectric test system up to 10 kV
  Wyświetleń: 288
 798. IM.2410.3.2018.AP
  Wyświetleń: 287
 799. WB.2410.17.2018.RM
  Wyświetleń: 287
 800. WNB.2410.24.2018.AM
  Wyświetleń: 287
 801. WB.2410.23.2018.RM
  Wyświetleń: 286
 802. WNZKŚ.2410.11.2018.JW
  Wyświetleń: 286
 803. BZP.2412.18.2018.AB
  Wyświetleń: 284
 804. BZP.242.14.2018.PM
  Wyświetleń: 284
 805. BZP.2412.19.2018.EH
  Wyświetleń: 283
 806. WCH.2410.18.2018.AB DOSTAWA SPEKTROMETRU FTIR NA ZAKRES PODCZERWIENI
  Wyświetleń: 281
 807. WB.2410.19.2018.RM
  Wyświetleń: 280
 808. WCH.2410.13.2018.AB Dostawa chromatografu cieczowego Flash, wyparki rotacyjnej, systemu próżniowego i cyrkulatora chłodzącego
  Wyświetleń: 279
 809. WB.2410.26.2018.RM
  Wyświetleń: 277
 810. WNB.2410.14.2018.AM
  Wyświetleń: 277
 811. BZP.2412.14.2018.JS
  Wyświetleń: 276
 812. WCH.2410.16.2018.AB Dostawa chromatografu gazowego i wag analitycznych
  Wyświetleń: 273
 813. BZP.2412.13.2018.BD
  Wyświetleń: 272
 814. BZP.2412.4.2019.BD
  Wyświetleń: 272
 815. BZP.2412.12.2018.AB
  Wyświetleń: 270
 816. BZP.2411.1.2019.JS
  Wyświetleń: 269
 817. WCH.2410.21.2018.AB Dostawa wagi analitycznej
  Wyświetleń: 266
 818. WCH.2410.29.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 263
 819. BZP.2411.49.2018.AB
  Wyświetleń: 262
 820. WB.2410.12.2018.RM
  Wyświetleń: 261
 821. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2410.11.2018.ab
  Wyświetleń: 260
 822. WNB.2410.21.2018.AM
  Wyświetleń: 260
 823. BZP.2412.2.2019.PM
  Wyświetleń: 259
 824. BZP.242.1.2019.PM
  Wyświetleń: 259
 825. BZP.2411.48.2018.GK
  Wyświetleń: 258
 826. WB.2410.13.2018.RM
  Wyświetleń: 256
 827. WB.2410.9.2018.RM Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem i wyposażeniem (1szt), wirówki dla Pracowni Biologii Medycznej (1szt), wysokoobrotowej wirówki laboratoryjnej z klawiaturą membranową dla Zakładu Biochemii (1szt), dla Wydziału Biotechnolo
  Wyświetleń: 255
 828. WNB.2410.26.2018.AM
  Wyświetleń: 254
 829. WFA.2410.2.2018.JK Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego lub równoważnego, spełniającego normę PN-C-96024:2011 roku lub równoważną do Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 252
 830. WNB.2410.17.2018.AM
  Wyświetleń: 252
 831. WCH.2410.23.2018.AB Dostawa spektrometru FTIR
  Wyświetleń: 251
 832. WNB.2410.13.2018.AM
  Wyświetleń: 250
 833. BZP.2412.21.2018.PM
  Wyświetleń: 246
 834. WB.2410.38.2018.RM
  Wyświetleń: 244
 835. WNB.2410.27.2018.AM
  Wyświetleń: 244
 836. DL.2410.6.2018.DZ
  Wyświetleń: 234
 837. WB.2410.25.2018.RM
  Wyświetleń: 234
 838. WNB.2410.22.2018.AM
  Wyświetleń: 233
 839. WNB.2410.15.2018.AM
  Wyświetleń: 232
 840. WNB.2410.19.2018.AM
  Wyświetleń: 231
 841. WCH.2410.20.2018.AB Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni
  Wyświetleń: 230
 842. WNB.2410.20.2018.AM
  Wyświetleń: 229
 843. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 227
 844. WB.2410.11.2018.RM
  Wyświetleń: 227
 845. WB.2410.30.2018.RM
  Wyświetleń: 225
 846. WB.2410.34.2018.RM
  Wyświetleń: 225
 847. BZP.2410.11.2018.PM
  Wyświetleń: 222
 848. WB.2410.29.2018.RM
  Wyświetleń: 221
 849. WCH.2410.14.2018.AB Dostawa kompaktowego, dwugniazdowego zestawu reakcyjnego (stacji roboczej do syntez)
  Wyświetleń: 216
 850. BZP.2411.52.2018.BO
  Wyświetleń: 213
 851. WB.2410.39.2018.RM
  Wyświetleń: 212
 852. WB.2410.35.2018.RM
  Wyświetleń: 211
 853. BZP.2410.1.2019.BO
  Wyświetleń: 210
 854. WNB.2410.23.2018.AM
  Wyświetleń: 206
 855. WNB.2410.25.2018.AM
  Wyświetleń: 206
 856. ZAPYTANIE OFERTOWE nr WFA.2410.9.2018.JK - Sukcesywne dostawy węgla opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska
  Wyświetleń: 206
 857. WB.2410.41.2018.RM
  Wyświetleń: 205
 858. WB.2410.37.2018.RM
  Wyświetleń: 204
 859. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad 2019
  Wyświetleń: 203
 860. WB.2410.32.2018.RM
  Wyświetleń: 200
 861. WCH.2410.10.2018.HS Dostawa spektrofluorymetru o konstrukcji modułowej oraz kriostatu helowego
  Wyświetleń: 200
 862. WCH.2410.31.2018.AB Dostawa wyparki próżniowej
  Wyświetleń: 198
 863. WB.2410.28.2018.RM
  Wyświetleń: 192
 864. WNB.2410.18.2018.AM
  Wyświetleń: 190
 865. WCH.2410.32.2018.AB Rozbudowa i modyfikacja dyfraktometru monokrystalicznego
  Wyświetleń: 185
 866. Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 184
 867. Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 2019
  Wyświetleń: 177
 868. BZP.2411.6.2019.EH
  Wyświetleń: 176
 869. Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału WPAE
  Wyświetleń: 172
 870. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad w roku ak. 2018/19
  Wyświetleń: 169
 871. Skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 166
 872. BZP.2411.9.2019.BO
  Wyświetleń: 163
 873. Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 2018
  Wyświetleń: 163
 874. BZP.2411.4.2019.EH
  Wyświetleń: 162
 875. WCH.2410.1.2019.AB Dostawa komputerów przenośnych
  Wyświetleń: 158
 876. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2019
  Wyświetleń: 154
 877. WNHP.2410.03.2019.DN - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego i audiowizualnego oraz skanera dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 152
 878. BZP.2411.8.2019.KP
  Wyświetleń: 140
 879. BZP.2412.6.2019.JS
  Wyświetleń: 137
 880. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2014
  Wyświetleń: 133
 881. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2016
  Wyświetleń: 130
 882. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2015
  Wyświetleń: 129
 883. BZP.242.6.2019.PM
  Wyświetleń: 117
 884. BZP.2412.7.2019.PM
  Wyświetleń: 110
 885. WCH.2410.4.2019.AB Dostawa wirówki wysokoobrotowej oraz wysokoenergetycznego młyna kulowego, sterowanego i programowanego z laptopa
  Wyświetleń: 109
 886. BZP.2411.11.2019.PM
  Wyświetleń: 108
 887. BZP.2410.2.2019.AB
  Wyświetleń: 107
 888. BZP.2412.3.2019.GK
  Wyświetleń: 106
 889. BZP.2412.5.2019.PM
  Wyświetleń: 106
 890. Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 2019
  Wyświetleń: 104
 891. BZP.2411.10.2019.BO
  Wyświetleń: 102
 892. BZP.2411.5.2019.AB
  Wyświetleń: 102
 893. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 101
 894. WCH.2410.9.2019.HS SUKCESYWNA DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 100
 895. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2019
  Wyświetleń: 94
 896. Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2019
  Wyświetleń: 94
 897. Skład RW
  Wyświetleń: 92
 898. II.2410.2.2019.MM
  Wyświetleń: 89
 899. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad 2019
  Wyświetleń: 88
 900. WNB.242.1.2019.BFK
  Wyświetleń: 88
 901. BZP.2412.8.2019.GK
  Wyświetleń: 87
 902. ZOSDN.367.46.2019.MCL
  Wyświetleń: 87
 903. WNZKŚ.2410.1.2019.JW
  Wyświetleń: 83
 904. WCH.2410.3.2019.AB Dostawa pompy próżniowej olejowej
  Wyświetleń: 80
 905. WCH.2410.2.2019.AB Sukcesywna dostawa gazów specjalnych i technicznych w butlach dzierżawionych od dostawcy
  Wyświetleń: 74
 906. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej - 2019
  Wyświetleń: 70
 907. BZP.2411.3.2019.BO
  Wyświetleń: 69
 908. WNB.2410.1.2019.AM
  Wyświetleń: 68
 909. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 65
 910. BZP.2412.9.2019.GK
  Wyświetleń: 64
 911. BZP.2410.3.2019.JS
  Wyświetleń: 54
 912. BZP.2412.10.2019.BO
  Wyświetleń: 46
 913. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2018
  Wyświetleń: 36
 914. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017
  Wyświetleń: 34
 915. BZP.242.4.2019.JS
  Wyświetleń: 31
 916. Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie studia filmowo-telewizyjnego wraz z montażem i konfiguracją w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 31
 917. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2010
  Wyświetleń: 31
 918. BZP.242.7.2019.GK
  Wyświetleń: 29
 919. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2011
  Wyświetleń: 29
 920. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2015
  Wyświetleń: 29
 921. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2019
  Wyświetleń: 29
 922. WCH.2410.10.2019.AB Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem UV-VIS oraz kolektorem frakcji
  Wyświetleń: 29
 923. BZP.2412.11.2019.JS
  Wyświetleń: 27
 924. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2016
  Wyświetleń: 27
 925. wcześniejsze
  Wyświetleń: 26
 926. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2012
  Wyświetleń: 25
 927. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2017
  Wyświetleń: 25
 928. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2013
  Wyświetleń: 24
 929. WCH.2410.8.2019.AB Dostawa podwójnej wnęki rezonansowej do spektrometru EPR
  Wyświetleń: 24
 930. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2014
  Wyświetleń: 22
 931. BZP.2410.4.2019.GK
  Wyświetleń: 19
 932. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2009
  Wyświetleń: 17
 933. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2006
  Wyświetleń: 16
 934. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2007
  Wyświetleń: 16
 935. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2008
  Wyświetleń: 15
 936. BZP.2412.12.2019.EH
  Wyświetleń: 6
 937. WPAE.SPTC.244.7.1.1.2019.KG.
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2014
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  12-12-2014 13:02
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 7577
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
ul. Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×