Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
82770876867932464738727251554718302774762920463862100
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8817390476111278716466732973490496815905162624607567010665971
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
400473281158923349624175344781464413345249412630798692054585
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
238702241522932207401890419410254042399233377479963924736474
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12441313405209121860422308210901884116413
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000040
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 272113
 2. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 105660
 3. DOSTAWY poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 63461
 4. USŁUGI poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 48985
 5. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 47589
 6. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI dostawy powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 45358
 7. USŁUGI powyżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 41886
 8. DOSTAWY powyżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 40560
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 30266
 10. DOSTAWY
  Wyświetleń: 30201
 11. ROBOTY BUDOWLANE poniżej 5 548 000 euro
  Wyświetleń: 29366
 12. Uchwały Senatu
  Wyświetleń: 25736
 13. DIALOG TECHNICZNY
  Wyświetleń: 24952
 14. USŁUGI
  Wyświetleń: 24518
 15. INFORMACJE
  Wyświetleń: 23635
 16. Komunikaty Rektora
  Wyświetleń: 23235
 17. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 20403
 18. WZORY UMÓW
  Wyświetleń: 20150
 19. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 18308
 20. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 17810
 21. Opłaty za studia w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 17669
 22. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 16495
 23. ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 16351
 24. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 15912
 25. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 15760
 26. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 14025
 27. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
  Wyświetleń: 13487
 28. Regulamin pracy Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 13328
 29. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 13146
 30. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 12157
 31. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 12152
 32. Informacje i Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11704
 33. Studia I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, jednolite studia magisterskie; studia doktoranckie III stopnia; studia podyplomowe
  Wyświetleń: 10633
 34. Wydziały
  Wyświetleń: 9911
 35. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 9334
 36. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE
  Wyświetleń: 9244
 37. ROBOTY BUDOWLANE powyżej 5 548 000 euro
  Wyświetleń: 9217
 38. Struktura
  Wyświetleń: 9182
 39. ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI usługi powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 9095
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8725
 41. Organizacje i koła studenckie
  Wyświetleń: 8480
 42. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 8428
 43. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE poniżej 750 000 euro
  Wyświetleń: 8168
 44. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 8162
 45. Władze Uniwersytetu
  Wyświetleń: 8139
 46. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 7906
 47. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 7894
 48. Wnioski kierowane do Archiwum
  Wyświetleń: 7854
 49. Uchwały Senatu - 2015
  Wyświetleń: 7837
 50. Kompetencje Rektora i Prorektorów
  Wyświetleń: 7588
 51. Gospodarka Finansowa
  Wyświetleń: 7386
 52. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 7345
 53. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 7244
 54. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku
  Wyświetleń: 7240
 55. Wniosek o udostępnienie informacji
  Wyświetleń: 7216
 56. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 7215
 57. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7197
 58. Uchwały Senatu - 2016
  Wyświetleń: 7182
 59. Uchwały Senatu - 2003
  Wyświetleń: 7027
 60. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
  Wyświetleń: 6824
 61. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6720
 62. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia
  Wyświetleń: 6563
 63. Ogólna wartość majątku trwałego
  Wyświetleń: 6367
 64. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 6355
 65. Ustawa o nadaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu im. Bolesława Bieruta nazwy Uniwersytet Wrocławski
  Wyświetleń: 6333
 66. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6258
 67. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 6235
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6209
 69. Skład Rady Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 6154
 70. USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE powyżej 750 000 euro
  Wyświetleń: 6132
 71. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6123
 72. Uchwały Senatu - 2017
  Wyświetleń: 5995
 73. Biuro Współpracy Międzynarodowej
  Wyświetleń: 5849
 74. Dekret z 24 sierpnia 1945 r.
  Wyświetleń: 5765
 75. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 5731
 76. Wydział Filologiczny
  Wyświetleń: 5721
 77. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 5714
 78. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ usługi powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 5587
 79. Podstawa prawna wyłączenia
  Wyświetleń: 5494
 80. Prezentacje publiczne
  Wyświetleń: 5420
 81. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5354
 82. Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego/liczba wydanych dyplomów
  Wyświetleń: 5282
 83. Wydział Nauk Społecznych
  Wyświetleń: 5237
 84. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 5227
 85. Wydział Matematyki i Informatyki
  Wyświetleń: 5209
 86. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 5144
 87. Uchwały Senatu - 2013
  Wyświetleń: 5106
 88. Wydział Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 5079
 89. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 5024
 90. Studia doktoranckie
  Wyświetleń: 5000
 91. Wydział Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 4967
 92. Uchwały Senatu - 2018
  Wyświetleń: 4941
 93. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4907
 94. Uchwały Senatu - 2014
  Wyświetleń: 4894
 95. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 4879
 96. Wydział Chemii
  Wyświetleń: 4864
 97. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego wg Wydziałów i trybu studiów
  Wyświetleń: 4820
 98. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 4809
 99. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 4808
 100. ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ dostawy powyżej 30 000 euro, a poniżej 221 000 euro
  Wyświetleń: 4784
 101. Wydział Biotechnologii
  Wyświetleń: 4760
 102. Uchwały Senatu - 2012
  Wyświetleń: 4740
 103. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4711
 104. skład Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 4707
 105. skład Rady Wydziału FiA
  Wyświetleń: 4685
 106. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4621
 107. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 4574
 108. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4533
 109. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 4529
 110. prowadzone rejestry Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 4475
 111. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4418
 112. Uczelniana Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 4406
 113. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4370
 114. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 roku
  Wyświetleń: 4345
 115. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 4342
 116. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 4340
 117. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4334
 118. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 4317
 119. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 4306
 120. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4274
 121. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2017
  Wyświetleń: 4260
 122. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 4186
 123. Skład Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 4154
 124. Uchwały Senatu - 2019
  Wyświetleń: 4142
 125. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 4139
 126. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 4122
 127. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 4092
 128. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 4091
 129. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 4070
 130. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4066
 131. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4057
 132. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku
  Wyświetleń: 4029
 133. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 4023
 134. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 4016
 135. Prowadzone rejestry Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 3882
 136. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 2006 roku
  Wyświetleń: 3857
 137. protokoły Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3849
 138. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3785
 139. wzory umów stosowane w Uniwersytecie Wrocławskim
  Wyświetleń: 3694
 140. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3623
 141. Skład Rady Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 3621
 142. Uchwały Senatu - 2011
  Wyświetleń: 3587
 143. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 3578
 144. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 3536
 145. Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)
  Wyświetleń: 3506
 146. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 3462
 147. Studenci nowo przyjęci - wg kierunków studiów
  Wyświetleń: 3453
 148. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2018
  Wyświetleń: 3441
 149. Ogłoszenia o naborze partnerów
  Wyświetleń: 3348
 150. pliki do pobrania
  Wyświetleń: 3329
 151. Koła naukowe
  Wyświetleń: 3326
 152. BZP.2422.15.2016.AB
  Wyświetleń: 3308
 153. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 3308
 154. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 3303
 155. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku
  Wyświetleń: 3292
 156. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 3280
 157. PRZEPISY
  Wyświetleń: 3241
 158. Uchwały Senatu - 2007
  Wyświetleń: 3241
 159. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 3233
 160. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 3213
 161. Uchwały Senatu - 2006
  Wyświetleń: 3200
 162. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 3139
 163. Organizacje studenckie
  Wyświetleń: 3111
 164. Uchwały Senatu - 2010
  Wyświetleń: 3071
 165. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 3069
 166. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku
  Wyświetleń: 3061
 167. Uchwały Senatu - 2009
  Wyświetleń: 3039
 168. Uchwały Senatu - 2008
  Wyświetleń: 3034
 169. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2016 roku
  Wyświetleń: 3026
 170. ŚREDNI KURS
  Wyświetleń: 3012
 171. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 3002
 172. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 2971
 173. Studenci cudzoziemcy
  Wyświetleń: 2918
 174. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 2915
 175. 2011 r.
  Wyświetleń: 2913
 176. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 2909
 177. KODY CPV
  Wyświetleń: 2890
 178. Erasmus+
  Wyświetleń: 2862
 179. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 2848
 180. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 2763
 181. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 2755
 182. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 2753
 183. Uchwały Senatu - 2005
  Wyświetleń: 2743
 184. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2011 roku
  Wyświetleń: 2729
 185. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 2727
 186. BZP.2421.46.2016.KP
  Wyświetleń: 2717
 187. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 2709
 188. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 2706
 189. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 2666
 190. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku
  Wyświetleń: 2648
 191. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 2648
 192. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku
  Wyświetleń: 2621
 193. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2591
 194. akty wewnętrzne
  Wyświetleń: 2569
 195. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku
  Wyświetleń: 2555
 196. BZP.2421.44.2016.PM
  Wyświetleń: 2543
 197. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 2535
 198. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 2506
 199. PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ PROJEKTU LEOPOLDINA ONLINE
  Wyświetleń: 2475
 200. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 2467
 201. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2463
 202. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2017
  Wyświetleń: 2461
 203. Studia podyplomowe
  Wyświetleń: 2445
 204. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 2441
 205. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku
  Wyświetleń: 2441
 206. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 2437
 207. BZP.2420.14.2016.EH
  Wyświetleń: 2426
 208. Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2009 roku
  Wyświetleń: 2423
 209. Uchwały Senatu - 2002
  Wyświetleń: 2419
 210. Uchwały Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2407
 211. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2010 roku
  Wyświetleń: 2406
 212. Informacje i obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2007 roku
  Wyświetleń: 2387
 213. BZP.2420.13.2016.PM
  Wyświetleń: 2384
 214. Uchwały Senatu - 2004
  Wyświetleń: 2366
 215. BZP.241.3.2016.KP
  Wyświetleń: 2346
 216. BZP.2420.15.2016.BO
  Wyświetleń: 2344
 217. 2004
  Wyświetleń: 2330
 218. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 2306
 219. BZP.2421.42.2016.BO
  Wyświetleń: 2303
 220. WNHP.2410.11.2016.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego, drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 2302
 221. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2018 roku
  Wyświetleń: 2294
 222. Organizacje artystyczne
  Wyświetleń: 2290
 223. Terminarz posiedzeń
  Wyświetleń: 2288
 224. 2003
  Wyświetleń: 2272
 225. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 2270
 226. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku
  Wyświetleń: 2262
 227. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2001 roku
  Wyświetleń: 2244
 228. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 2237
 229. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 2214
 230. BZP.2421.45.2016.JS
  Wyświetleń: 2204
 231. WNB.2410.20.2016.AM
  Wyświetleń: 2203
 232. Skład Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
  Wyświetleń: 2198
 233. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2000 roku
  Wyświetleń: 2196
 234. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2005 roku
  Wyświetleń: 2193
 235. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 2151
 236. BZP.2420.23.2016.KP - Wyposażenie pomieszczenia nr 41 w Gmachu Głównym UWr w meble biurowe.
  Wyświetleń: 2140
 237. BZP.244.64.2016.DZ
  Wyświetleń: 2132
 238. Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1
  Wyświetleń: 2130
 239. 2005
  Wyświetleń: 2109
 240. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku
  Wyświetleń: 2099
 241. Publiczne ogłoszenie konkursu na przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami badań prowadzonych w ramach projektu „Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych”
  Wyświetleń: 2097
 242. Przedłużenie otwartego naboru partnerów
  Wyświetleń: 2086
 243. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 2062
 244. Skład Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 2062
 245. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 konkurs nr 3/POKL/4.1.1/2010
  Wyświetleń: 2055
 246. 2006
  Wyświetleń: 2053
 247. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2017
  Wyświetleń: 2052
 248. BZP.2411.6.2017.BO
  Wyświetleń: 2051
 249. Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2006 roku
  Wyświetleń: 2046
 250. prowadzone rejestry
  Wyświetleń: 2027
 251. BZP.242.3.2018.PM
  Wyświetleń: 2020
 252. 2007 r.
  Wyświetleń: 2001
 253. BZP.2420.17.2016.GK
  Wyświetleń: 1997
 254. 2010 r.
  Wyświetleń: 1996
 255. BZP.2421.43.2016.EH
  Wyświetleń: 1995
 256. Dostawa mikroskopu optycznego z kamerą oraz urządzeniem do analizy i archiwizacji zdjęć uzyskanych pod mikroskopem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1988
 257. 2009 r.
  Wyświetleń: 1983
 258. Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 1983
 259. wyniki naboru partnerów do projektu Network Sunrise Dolnoslaska Siec Wspolpracy Nauki I Biznesu
  Wyświetleń: 1980
 260. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2010
  Wyświetleń: 1978
 261. BZP.2421.48.2016.AB
  Wyświetleń: 1976
 262. BZP.2411.3.2017.BD
  Wyświetleń: 1975
 263. skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 1969
 264. Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1
  Wyświetleń: 1969
 265. Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 roku
  Wyświetleń: 1968
 266. WCH.2420.21.2016.HS
  Wyświetleń: 1958
 267. BZP.2421.51.2016.GK
  Wyświetleń: 1954
 268. Dostawa 7 sztuk mikroskopów laboratoryjnych do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1929
 269. WNZKŚ.2420.18.IGRR.2016.JR
  Wyświetleń: 1925
 270. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019
  Wyświetleń: 1923
 271. BZP.2421.49.2016.BD
  Wyświetleń: 1922
 272. BZP.2420.16.2016.EH
  Wyświetleń: 1915
 273. Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 ?Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1895
 274. Pzp
  Wyświetleń: 1889
 275. BZP.2412.33.2017.BO
  Wyświetleń: 1873
 276. 2008 r.
  Wyświetleń: 1871
 277. BZP.2421.53.2016.PM
  Wyświetleń: 1865
 278. WCH.2420.35.2016.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 1850
 279. WB.2410.7.2016.RM dostawa: wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników.
  Wyświetleń: 1847
 280. WCH.2420.23.2016.HS
  Wyświetleń: 1838
 281. WFA.2410.8.2016.JK Sukcesywne dostawy koksu opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska
  Wyświetleń: 1838
 282. WNZKŚ.2420.20.2016.JR
  Wyświetleń: 1835
 283. WFA.2410.10.2016.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 7 pakietów
  Wyświetleń: 1831
 284. BZP.2411.11.2017.KP
  Wyświetleń: 1829
 285. BZP.2421.50.2016.JS
  Wyświetleń: 1809
 286. Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1806
 287. BZP.2421.57.2016.PM
  Wyświetleń: 1802
 288. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016
  Wyświetleń: 1784
 289. Dostawa suchego bloku grzejnego z wymiennymi wkładami do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1779
 290. BZP.2421.47.2016.BD
  Wyświetleń: 1778
 291. BZP..2420.20.2016.EH
  Wyświetleń: 1758
 292. BZP.2420.21.2016.BO
  Wyświetleń: 1752
 293. WCH.2420.32.2016.AB
  Wyświetleń: 1749
 294. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarek, skanerów i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1736
 295. BZP.2421.41.2016.AB
  Wyświetleń: 1735
 296. BZP.2412.2.2017.EH
  Wyświetleń: 1722
 297. BZP.2420.19.2016.JS
  Wyświetleń: 1714
 298. akty wykonawcze
  Wyświetleń: 1703
 299. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1703
 300. WB.2410.1.2017.RM
  Wyświetleń: 1699
 301. Dostawa do IBE UWr znajdującego się przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu stołu antywibracyjnego dla mikroskopu oraz platformy do mocowania mikromanipulatorów do pomiarów elektrofizjologicznych w skrawkach mózgowych
  Wyświetleń: 1696
 302. BZP.2420.22.2016.EH
  Wyświetleń: 1690
 303. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 [ROZSTRZYGNIĘTE]
  Wyświetleń: 1686
 304. Regulaminy
  Wyświetleń: 1680
 305. Sukcesywne dostawy helu ciekłego
  Wyświetleń: 1678
 306. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1675
 307. BZP.242.2.2019.AB
  Wyświetleń: 1668
 308. BZP.2412.1.2017.KP
  Wyświetleń: 1666
 309. Terminarz posiedzeń i porządek obrad
  Wyświetleń: 1664
 310. BZP.2420.18.2016.BD
  Wyświetleń: 1658
 311. BZP.2412.21.2017.KP - Przebudowa wejścia do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego w skrzydle południowym wraz budową nowej portierni oraz montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem i montażem obudowy portierni z autorskiego szkł
  Wyświetleń: 1657
 312. DOSTAWA SERWERÓW ORAZ PRZEŁACZNIKÓW SIECIOWYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.29.2016.HS
  Wyświetleń: 1654
 313. WNHP.2410.16.2016.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1650
 314. WCH.2420.13.2017.HS DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH, BIUROWYCH ORAZ KRZESEŁ
  Wyświetleń: 1649
 315. inne przepisy
  Wyświetleń: 1648
 316. WCH.2420.37.2016.HS DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 1643
 317. WNZKŚ.2420.20.2.2016.JR
  Wyświetleń: 1643
 318. DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH. Postępowanie Nr WCH.2420.30.2016.HS
  Wyświetleń: 1626
 319. II.2410.1.2016.MM
  Wyświetleń: 1625
 320. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2018
  Wyświetleń: 1625
 321. WCH.2420.2.2017.HS DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU CZTERECH REAKTORÓW WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
  Wyświetleń: 1625
 322. BZP.2411.10.2017.BO
  Wyświetleń: 1621
 323. BZP.2412.6.2017.BD
  Wyświetleń: 1620
 324. BZP.2411.1.2017.BD
  Wyświetleń: 1615
 325. IM.2420.2.2016.AP
  Wyświetleń: 1614
 326. Dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie, instalacja i uruchomienie drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przeszkolenie w zakresie obsługi zamawianego sprzętu pracowników Zamawiającego
  Wyświetleń: 1602
 327. WNZKŚ.2420.33.2016.JR
  Wyświetleń: 1602
 328. Sprawy wyborcze
  Wyświetleń: 1592
 329. WB.2410.13.2016.RM
  Wyświetleń: 1591
 330. BZP.2412.1.2018.GK
  Wyświetleń: 1582
 331. BZP.2421.55.2016.AB
  Wyświetleń: 1576
 332. WCH.2420.31.2016.AB DOSTAWA SYSTEMU HPLC
  Wyświetleń: 1576
 333. WNB.2410.5.2017.AM
  Wyświetleń: 1575
 334. WNZKŚ.2411.2.2017.JR
  Wyświetleń: 1575
 335. WNHP.2420.19.2016.DN - Dostawa drukarek, skanerów i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1572
 336. WCH.2420.36.2016.AB Dostawa spektrometru dichroizmu kołowego (CD)
  Wyświetleń: 1566
 337. BZP.2421.52.2016.AB
  Wyświetleń: 1563
 338. WF.2410.01.2017.MW Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1549
 339. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 1548
 340. Dostawa aparatury naukowo-badawczej. Postępowanie Nr WCH.2420.33.2016.AB
  Wyświetleń: 1542
 341. BZP.2411.5.2017.AB
  Wyświetleń: 1539
 342. Dostawa komory laminarnej z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1537
 343. BZP.2411.1.2018.AB
  Wyświetleń: 1536
 344. WNZKŚ.2421.17.ING.2016.JR
  Wyświetleń: 1535
 345. BZP.2412.5.2017.GK
  Wyświetleń: 1530
 346. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016
  Wyświetleń: 1529
 347. BZP.2410.2.2017.AB
  Wyświetleń: 1521
 348. BZP.2412.24.2017.JS
  Wyświetleń: 1520
 349. BZP.2411.35.2017.JS
  Wyświetleń: 1511
 350. BZP.2421.54.2016.PM
  Wyświetleń: 1511
 351. Dostawa inkubatora CO2 z wyposażeniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1511
 352. BZP.2412.13.2017.KP
  Wyświetleń: 1510
 353. BZP.2411.8.2017.KP
  Wyświetleń: 1509
 354. BZP.2412.3.2017.AB
  Wyświetleń: 1507
 355. Postępowanie WB.2410.8.2016.RM Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego do rejestracji obrazów komórek z możliwością obserwacji w świetle przechodzącym oraz kontraście fazowym dla Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr.
  Wyświetleń: 1505
 356. WNHP.2410.18.2016.DN Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1503
 357. BZP.2411.9.2017.PM
  Wyświetleń: 1499
 358. BZP.2412.22.2017.GK
  Wyświetleń: 1499
 359. WNB.2410.1.2017.AM Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do: Stacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu.
  Wyświetleń: 1495
 360. BZP..2412.11.2018.GK
  Wyświetleń: 1493
 361. Dostawa wirówki laboratoryjnej do dużych objętości z wyposażeniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu; postępowanie nr WNB.2410.36.2016.AM
  Wyświetleń: 1492
 362. Postępowanie Nr WB.2410.11.2016.RM Dostawa bloków grzejno-chłodzących z wytrząsaniem dla Wydziału Biotechnologii wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników. Zadanie nr 1: Blok grzejno- chłodzący z wytrząsaniem –1 szt dla Zakładu Biologii Molekularnej
  Wyświetleń: 1491
 363. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2017
  Wyświetleń: 1491
 364. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2019
  Wyświetleń: 1488
 365. Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej 2017
  Wyświetleń: 1484
 366. BZP.2411.18.2017.BO
  Wyświetleń: 1477
 367. Skład Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
  Wyświetleń: 1477
 368. WNZKŚ.2420.26.IGRR.2016.JR
  Wyświetleń: 1473
 369. Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem. Postępowanie Nr WCH.2420.25.2016.AB
  Wyświetleń: 1467
 370. BZP.2412.4.2017.EH
  Wyświetleń: 1457
 371. WNHP.2410.04.2017.DN Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego i multimedialnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1452
 372. BZP.2411.12.2017.BD
  Wyświetleń: 1451
 373. WNB.2410.3.2017.AM Dostawa 1) termomiksera, miniwrówki oraz suchego bloku grzejąco-chłodzącego, 2) aparatu do pionowej elektroforezy i blottingu, 3) luminometru 4) łaźni wodnej do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu
  Wyświetleń: 1448
 374. BZP.2412.23.2017.AB
  Wyświetleń: 1444
 375. Dostawa aparatu do oznaczania gęstości zawiesiny bakteryjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1444
 376. BZP.2411.4.2017.PM
  Wyświetleń: 1441
 377. BZP.2412.15.2017.GK
  Wyświetleń: 1441
 378. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2018
  Wyświetleń: 1439
 379. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2015
  Wyświetleń: 1438
 380. BZP.2411.25.2017.JS
  Wyświetleń: 1436
 381. Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1435
 382. BZP.2410.7.2017.BD
  Wyświetleń: 1433
 383. BZP.2410.1.2017.PM
  Wyświetleń: 1432
 384. Dostawa 1) zestawu do elektroforezy, 2) wirówki oraz 3) termobloku z wytrząsaniem do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1431
 385. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1429
 386. BZP.2412.8.2017.PM
  Wyświetleń: 1426
 387. BZP.2412.32.2017.GK
  Wyświetleń: 1425
 388. BZP.2411.10.2018.KP
  Wyświetleń: 1418
 389. Komunikaty Przewodniczącego Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
  Wyświetleń: 1418
 390. WB.2410.12.2016.RM Dostawa systemu do analizy komórek wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 1416
 391. Dostawa parafiniarki do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1412
 392. WNZKŚ.2421.35.ING.2016.JR
  Wyświetleń: 1411
 393. WNB.2410.2.2017.AM Dostawa środków czystości na podstawie sukcesywnych zleceń dla Wydziału Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 1408
 394. BZP.2411.7.2017.GK
  Wyświetleń: 1405
 395. Postepowanie WB.2410.10.2016.RM Dostawa zestawu do rozdziału makrocząsteczek FPLC dla Pracowni Biologii Medycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1404
 396. WNB.2410.7.2017.AM Dostawa elektronicznej wagi analitycznej do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1404
 397. WCH.2420.1.2017.HS SUKCESYWNA DOSTAWA AZOTU CIEKŁEGO W ILOŚCI 1400 TON W OKRESIE 36 MIESIĘCY OD DATY ZAWARCIA UMOWY ORAZ DZIERŻAWA DWÓCH ZBIORNIKÓW NA AZOT CIEKŁY O POJEMNOŚCI MINIMUM 26 M3 WRAZ Z ICH POSADOWIENIEM I MONTAŻEM
  Wyświetleń: 1400
 398. WNZKŚ.2421.27.LIFE.2016.JR
  Wyświetleń: 1399
 399. BZP.2412.9.2017.EH
  Wyświetleń: 1398
 400. Postępowanie WB.2410.9.2016.RM Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego FPLC dla Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 1398
 401. BZP.2412.11.2017.JS
  Wyświetleń: 1396
 402. BZP.2412.10.2017.AB
  Wyświetleń: 1395
 403. WCH.2420.20.2017.HS SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
  Wyświetleń: 1393
 404. Dostawa pęsety podgrzewanej do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1391
 405. Przetarg na dostawę
  Wyświetleń: 1390
 406. Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2018
  Wyświetleń: 1390
 407. BZP.2412.18.2017.EH
  Wyświetleń: 1388
 408. WNB.2410.12.2017.AM Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego do jednostek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1380
 409. BZP.2411.8.2018.JS
  Wyświetleń: 1379
 410. BZP.2411.34.2017.AB
  Wyświetleń: 1376
 411. WB.2410.31.2017.RM
  Wyświetleń: 1376
 412. WCH.2420.38.2016.HS Dostawa spektrofluorymetru do badań kinetyki zaniku fluorescencji
  Wyświetleń: 1375
 413. WB.2410.4.2017.RM
  Wyświetleń: 1374
 414. BZP.242.1.2017.BO
  Wyświetleń: 1372
 415. BZP.2411.2.2018.BD
  Wyświetleń: 1371
 416. WCH.2420.14.2017.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 1371
 417. BZP.2410.5.2017.BD
  Wyświetleń: 1370
 418. BZP.242.5.2018.PM
  Wyświetleń: 1367
 419. Dostawa 1) komory laminarnej oraz 2) autoklawu mikrofalowego do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1366
 420. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.3.2017.HS
  Wyświetleń: 1364
 421. WNHP.2410.14.2017.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1363
 422. BZP.2411.16.2018.BD
  Wyświetleń: 1362
 423. BZP.2410.8.2017.PM
  Wyświetleń: 1359
 424. BZP.241.1.2018.KP
  Wyświetleń: 1358
 425. Dostawa wymiennego bloku grzejnego na 4 szkiełka mikroskopowe do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1357
 426. Dostawa wirówki laboratoryjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1356
 427. WCH.2420.27.2016.AB Dostawa dwóch serwerów obliczeniowych do rozbudowy istniejącej infrastruktury
  Wyświetleń: 1355
 428. BZP.2411.39.2017.PM
  Wyświetleń: 1351
 429. BZP.2412.27.2017.GK
  Wyświetleń: 1347
 430. BZP.2411.40.2017.BD
  Wyświetleń: 1344
 431. IM.2420.1.2017.AP
  Wyświetleń: 1341
 432. Dostawa młyna kulowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1340
 433. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.24.2017.AB
  Wyświetleń: 1339
 434. BZP.242.2.2017.KP - Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roslin polskich hodowców.
  Wyświetleń: 1334
 435. Zapytanie ofertowe nr: II.2411.1.2017.BR.
  Wyświetleń: 1334
 436. BZP.2411.26.2017.PM
  Wyświetleń: 1333
 437. BZP.2412.7.2017.GK
  Wyświetleń: 1331
 438. WB.2410.8.2017.RM
  Wyświetleń: 1331
 439. WB.2410.30.2017.RM
  Wyświetleń: 1330
 440. WNZKŚ.2410.5.2017.JR
  Wyświetleń: 1329
 441. IINB.2410.01.2017.IJ
  Wyświetleń: 1326
 442. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy stacji transformatorowej przy ul. Cybulskiego 38 we Wrocławiu.
  Wyświetleń: 1325
 443. BZP.2411.13.2018.AB
  Wyświetleń: 1324
 444. WB.2410.14.2017.RM
  Wyświetleń: 1317
 445. BZPSA.241.2.2017.DB
  Wyświetleń: 1313
 446. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad 2018
  Wyświetleń: 1312
 447. WB.2410.1.2019.RM
  Wyświetleń: 1310
 448. Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem. Postępowanie Nr WCH.2420.26.2016.AB
  Wyświetleń: 1308
 449. BZP.2411.21..2017.JS
  Wyświetleń: 1306
 450. WB.2410.3.2017.RM
  Wyświetleń: 1306
 451. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.4.2017.DB
  Wyświetleń: 1302
 452. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH WCH.2420.19.2017.HS
  Wyświetleń: 1293
 453. BZP.2410.4.2017.AB
  Wyświetleń: 1289
 454. BZP.2411.2.2017.JS
  Wyświetleń: 1289
 455. BZP.2411.3.2018.JS
  Wyświetleń: 1289
 456. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
  Wyświetleń: 1289
 457. WNB.2410.6.2017.AM Dostawa transiluminatora do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1289
 458. BZP.2410.10.2017.EH
  Wyświetleń: 1286
 459. WNB.2410.11.2017.AM Dostawa inkubatora CO2 do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1286
 460. WNB.2410.4.2017.AM Dostawa mikroskopu stereoskopowego do Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1282
 461. WB.2410.5.2017.RM
  Wyświetleń: 1277
 462. BZP.2412.19.2017.JS
  Wyświetleń: 1274
 463. WB.2410.15.2017.RM Dla pakietów zadań pn.: „Dostawa produktów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych, butelek szklanych, stojaków na narzędzia laboratoryjne, kolumn szklanych na złoża chromatograficzne, rękawic ochronnych - 5 pakietów
  Wyświetleń: 1273
 464. Aktualności
  Wyświetleń: 1272
 465. BZP.2411.11.2018.EH
  Wyświetleń: 1272
 466. BZP.2411.47.2017.BD
  Wyświetleń: 1271
 467. Uchwały Rady Wydziału Filologicznego
  Wyświetleń: 1267
 468. WFA.2410.1.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 5 pakietów
  Wyświetleń: 1267
 469. DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH,SZKOLNYCH, METALOWYCH I LABORATORYJNYCH ORAZ KRZESEŁ WCH.2420.25.2017.HS
  Wyświetleń: 1256
 470. BZP.2411.19.2017.BD
  Wyświetleń: 1253
 471. BZP.2411.5.2018.PM
  Wyświetleń: 1246
 472. WNZKŚ.2410.5.2.2017.JR
  Wyświetleń: 1246
 473. BZP.2411.50.2017.BD
  Wyświetleń: 1242
 474. WCH.2420.6.2017.AB. Dostawa pomp próżniowych oraz skraplaczy wylotowych
  Wyświetleń: 1230
 475. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2420.35.2017.AB
  Wyświetleń: 1229
 476. DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH WCH.2420.17.2017.HS
  Wyświetleń: 1227
 477. WB.2410.18.2017.RM
  Wyświetleń: 1226
 478. BZP.2410.17.2017.KP
  Wyświetleń: 1225
 479. OŚWIADCZENIA - 2019
  Wyświetleń: 1224
 480. WNB.2410.8.2017.AM Dostawa transiluminatora do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1220
 481. WB.2410.9.2017.RM
  Wyświetleń: 1214
 482. WNB.2410.13.2017.AM Dostawa uniwersalnego czytnika mikropłytek do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1213
 483. WNB.2411.2.2017 Usługa otrzymania i analizy kompletnych sekwencji genomowych bakterii Pseudomonas aeruginosa
  Wyświetleń: 1212
 484. Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 2018
  Wyświetleń: 1211
 485. WB.2410.6.2017.RM
  Wyświetleń: 1210
 486. BZP.2411.7.2018.BO
  Wyświetleń: 1203
 487. WCH.2420.10.2017.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 1200
 488. BZP.2410.13.2017.GK
  Wyświetleń: 1194
 489. WB.2410.39.2017.RM Dostawa wytrząsarek, rotatora, termostatu blokowego, mieszadeł magnetycznych, aparatu do transferu półsuchego dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem
  Wyświetleń: 1192
 490. BZP.2411.48.2017.BO
  Wyświetleń: 1191
 491. BZP.2412.17.2017.EH
  Wyświetleń: 1190
 492. WB.2410.37.2017.RM
  Wyświetleń: 1187
 493. WNZKŚ.2410.10.2017.JR
  Wyświetleń: 1177
 494. BZP.242.1.2018.KP - Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roślin polskich hodowców.
  Wyświetleń: 1176
 495. BZP.2412.5.2018.BO
  Wyświetleń: 1173
 496. WCH.2420.7.2017.AB Dostawa dwuwiązkowego spektrometru UV-vis
  Wyświetleń: 1169
 497. WNB.2410.14.2017.AM Dostawa aparatu Real-Time PCR System do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1168
 498. WB.2410.19.2017.rm
  Wyświetleń: 1167
 499. WNZKŚ.2411.13.2017.JR
  Wyświetleń: 1167
 500. BZP.2411.41.2018.GK
  Wyświetleń: 1166
 501. BZP.242.2.2018.EH
  Wyświetleń: 1166
 502. WB.2410.10.2017.RM
  Wyświetleń: 1166
 503. BZP.2411.29.2017.BO
  Wyświetleń: 1165
 504. WCH.2420.5.2017.HS Dostawa pomp próżniowych oraz suszarki laboratoryjnej próżniowej
  Wyświetleń: 1161
 505. BZP.242.7.2018.BO
  Wyświetleń: 1160
 506. WNB.2411.1.2017.AM Usługa otrzymania i analizy kompletnych sekwencji genomowych bakterii Pseudomonas auerginosa
  Wyświetleń: 1160
 507. WCH.2420.4.2017.HS Dostawa zintegrowanego systemu czterech reaktorów wysokociśnieniowych
  Wyświetleń: 1159
 508. WCH.2420.15.2017.AB Dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym
  Wyświetleń: 1154
 509. BZP.2411.37.2017.EH
  Wyświetleń: 1150
 510. BZP.2411.30.2017.PM
  Wyświetleń: 1144
 511. BZP.2411.15.2017.PM
  Wyświetleń: 1136
 512. BZP.2410.3.2017.JS
  Wyświetleń: 1133
 513. WFA.2410.3.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 1131
 514. BZP.2411.6.2018.PM
  Wyświetleń: 1127
 515. BZP.2412.16.2017.AB
  Wyświetleń: 1126
 516. BZP.2410.18.2018.BO
  Wyświetleń: 1124
 517. WB.2410.16.2017.RM
  Wyświetleń: 1124
 518. BZP.2412.26.2017.BO
  Wyświetleń: 1120
 519. WNB.2410.23.2017.AM Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1116
 520. BZP.2411.14.2017.GK
  Wyświetleń: 1112
 521. WNHP.2410.06.2017.DN Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1112
 522. BZP.2410.1.2018.AB
  Wyświetleń: 1109
 523. BZP.2411.20.2018.EH
  Wyświetleń: 1105
 524. BZP.2411.23.2017.BO
  Wyświetleń: 1104
 525. WB.2410.7.2017.RM
  Wyświetleń: 1102
 526. WNZKŚ.2410.19.2017.JR
  Wyświetleń: 1100
 527. WNZKŚ.2410.17.2.2017.JR
  Wyświetleń: 1097
 528. WNB.2410.9.2017.AM Dostawa elektronicznej wagi analitycznej do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1092
 529. BZP.2411.36.2017.BD
  Wyświetleń: 1091
 530. WB.2410.11.2017.RM
  Wyświetleń: 1089
 531. BZP.2412.20.2017.BO
  Wyświetleń: 1086
 532. WNZKŚ.2411.6.2017.JR
  Wyświetleń: 1084
 533. WB.2410.9.2017.1.RM
  Wyświetleń: 1082
 534. BZP.2411.42.2017.EH
  Wyświetleń: 1076
 535. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 1069
 536. WCH.2420.11.2017.AB Dostawa modułu oczyszczania toluenu oraz mikroskopu
  Wyświetleń: 1069
 537. WNB.2410.21.2017.AM Dostawa aparatury laboratoryjnej do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1065
 538. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.6.2017.DB
  Wyświetleń: 1065
 539. SUKCESYWNA DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH WCH.2420.36.2017.AB
  Wyświetleń: 1064
 540. BZP.2411.31.2017.PM
  Wyświetleń: 1060
 541. WNZKŚ.2410.22.2017.JR
  Wyświetleń: 1054
 542. BZP.2410.16.2017.KP
  Wyświetleń: 1053
 543. WPAE.2410.1.2017
  Wyświetleń: 1053
 544. BZP.2411.17.2018.AB
  Wyświetleń: 1050
 545. WNZKŚ.2410.17.2017.JR
  Wyświetleń: 1048
 546. DL.2411.3.2017.IG
  Wyświetleń: 1046
 547. WNZKŚ.2410.16.2017.JR
  Wyświetleń: 1043
 548. BZP.242.9.2018.KP
  Wyświetleń: 1042
 549. BZP.2411.4.2018.GK
  Wyświetleń: 1039
 550. BZP.2410.11.2017.JS
  Wyświetleń: 1037
 551. BZP.242.11.2018.AB
  Wyświetleń: 1034
 552. WFA.2410.4.2017.JK Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego lub równoważnego, spełniającego normę PN-C-96024:2011 roku lub równoważną opisanej do Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1031
 553. BZP.2411.25.2018.GK
  Wyświetleń: 1030
 554. BZP.2411.38.2017.AB
  Wyświetleń: 1030
 555. WFA.2410.10.2017.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 14 pakietów
  Wyświetleń: 1030
 556. BZP.2411.33.2017.JS
  Wyświetleń: 1028
 557. WNB.2410.18.2017.AM Dostawa zestawu do elektroforezy i transferu białek do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1027
 558. WNB.2410.15.2017.AM Dostawa destylatorki do Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1026
 559. WNZKŚ.2411.9.2017.JR
  Wyświetleń: 1026
 560. WNHP.2410.01.2018.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego oraz akcesoriów komputerowych dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1025
 561. BZP.2411.43.2017.GK
  Wyświetleń: 1024
 562. WB.2410.2.2018.RM Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem oraz modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy
  Wyświetleń: 1024
 563. WB.2410.25.2017.RM
  Wyświetleń: 1024
 564. WNZKŚ.2411.15.2017.JR
  Wyświetleń: 1022
 565. BZP.2411.45.2017.EH
  Wyświetleń: 1021
 566. WB.2410.13.2017.RM
  Wyświetleń: 1021
 567. Zapytanie Ofertowe CEN.2410.2.2017.ICH
  Wyświetleń: 1020
 568. BZP.2411.20.2017.GK
  Wyświetleń: 1018
 569. Opracowanie, wydrukowanie oraz dostawa folderu o Polskim Ogrodzie Milenijnym i katalogu Polskich Odmian Roślin
  Wyświetleń: 1018
 570. WCH.2420.26.2017.AB DOSTAWA ZEWNĘTRZNYCH DYSKÓW TWARDYCH ORAZ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS
  Wyświetleń: 1017
 571. BZP.2411.17.2017.BO
  Wyświetleń: 1011
 572. WNZKŚ.2410.22.2.2017.JR
  Wyświetleń: 1011
 573. BZP.2411.40.2018.BD
  Wyświetleń: 1009
 574. BZP.2411.44.2018.AB
  Wyświetleń: 1009
 575. BZP.2411.9.2018.PM
  Wyświetleń: 1009
 576. WNB.2410.10.2017.AM Dostawa zestawu do elektroforezy poziomej kwasów nukleinowych, złożonego z dużego i średniego aparatu do elektroforezy do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 1006
 577. WCH.2420.9.2017.HS Dostawa czytnika termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji TL/OSL, lampy RTG oraz wysokiej czułości CCD
  Wyświetleń: 1003
 578. WNZKŚ.2410.14.2017.JR
  Wyświetleń: 1003
 579. BZP.2411.16.2017.BD
  Wyświetleń: 1002
 580. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad w roku ak. 2017/18
  Wyświetleń: 998
 581. WNB.2410.16.2017.AM Dostawa ultrawirówki do Zakładu Fizjologii Molekularnej Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 997
 582. BZP.2412.29.2017.AB
  Wyświetleń: 996
 583. WNB.2410.17.2017.AM Dostawa wytrząsarki na płytki do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 996
 584. WB.2410.26.2017.RM
  Wyświetleń: 995
 585. WNZKŚ.2410.20.2017.JR
  Wyświetleń: 995
 586. BZP.2410.12.2017.BO
  Wyświetleń: 991
 587. BZP.2411.46.2017.PM
  Wyświetleń: 991
 588. BZP.2411.22.2017.PM
  Wyświetleń: 990
 589. WB.2410.22.2017.RM
  Wyświetleń: 990
 590. BZP.242.8.2018.BD
  Wyświetleń: 988
 591. II.2410.3.2017.MM
  Wyświetleń: 986
 592. WNHP.2410.16.2017.DN
  Wyświetleń: 986
 593. BZP.2411.27.2017.GK
  Wyświetleń: 985
 594. BZP.2411.36.2018.AB
  Wyświetleń: 985
 595. BZP.2411.28.2017.BD
  Wyświetleń: 984
 596. BZP.242.3.2019.AB
  Wyświetleń: 982
 597. BZP.242.10.2019.ML
  Wyświetleń: 979
 598. IM.2420.2.2017.AP
  Wyświetleń: 978
 599. Sukcesywne dostawy helu ciekłego WCH.2420.21.2017.HS
  Wyświetleń: 977
 600. BZP.2411.32.2017.BD
  Wyświetleń: 976
 601. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej - 2018
  Wyświetleń: 975
 602. CEN.2410.1.2017.ICH
  Wyświetleń: 972
 603. WB.2410.1.2018.RM „Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 16 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”
  Wyświetleń: 972
 604. BZP.2410.2.2018.GK
  Wyświetleń: 968
 605. Dostawa zestawu wyparka + pompa próżniowa oraz chłodziarek cyrkulacyjnych, WCH.2420.23.2017.AB
  Wyświetleń: 968
 606. WNB.2410.35.2017.AM
  Wyświetleń: 968
 607. WNB.2410.31.2017.AM
  Wyświetleń: 966
 608. WNHP.2410.05.2018.DN - Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu fotograficznego, kamer cyfrowych oraz głośników dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 960
 609. BZP.2412.36.2018.BO
  Wyświetleń: 955
 610. WB.2410.27.2017.RM
  Wyświetleń: 954
 611. ŚWIADCZENIE USŁUG PROGRAMISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII PHP, REACT NATIVE, JAVASCRIPT ORAZ HTML/CSS WCH.2411.01.2018.AB
  Wyświetleń: 952
 612. WCH.2420.37.2017.AB dostawa spektrometru UV/Vis
  Wyświetleń: 952
 613. WNB.2411.1.2018.AM
  Wyświetleń: 951
 614. WB.2410.33.2017.RM
  Wyświetleń: 946
 615. BZP.2411.43.2018.PM
  Wyświetleń: 945
 616. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 941
 617. Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 941
 618. WB.2410.17.2017.RM
  Wyświetleń: 939
 619. Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.7.2017.DB
  Wyświetleń: 939
 620. WB.2410.40.2017.RM „Dostawa materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych z podziałem na 16 zadań
  Wyświetleń: 937
 621. WNB.2410.32.2017.AM
  Wyświetleń: 933
 622. BZP.2411.24.2017.JS
  Wyświetleń: 932
 623. WCH.2420.27.2017.HS Dostawa mieszadeł magnetycznych, olejowych pomp próżniowych dedykowanych do pracy laboratoryjnej i wytrząsarek kołowych
  Wyświetleń: 928
 624. WNB.2410.1.2018.AM
  Wyświetleń: 928
 625. WNB.2410.33.2017.AM
  Wyświetleń: 925
 626. WNB.2410.24.2017.AM Dostawa wagi precyzyjnej do Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 923
 627. BZP.2411.5.2017.AB
  Wyświetleń: 922
 628. BZP.2412.28.2017.EH
  Wyświetleń: 922
 629. Dostawa łuskarki do lodu, pomp próżniowych, wyparki oraz chłodziarki cyrkulacyjnej
  Wyświetleń: 922
 630. BZP.2411.12.2018.BD
  Wyświetleń: 921
 631. WNHP.2420.16.2018.MKM - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 918
 632. BZP.2411.41.2017.JS
  Wyświetleń: 913
 633. WCH.2420.30.2017.AB Dostawa linii próżniowej, naczynia Dewara, mieszadeł magnetycznych, wagi analitycznej oraz spektrometru UV-Vis
  Wyświetleń: 913
 634. BZP.2412.7.2018.JS
  Wyświetleń: 910
 635. BZP.2411.39.2018.BD
  Wyświetleń: 908
 636. WCH.2420.28.2017.AB Dostawa sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 907
 637. WCH.2420.31.2017.AB DOSTAWA SPEKTROMETRU UVVis I CHROMATOGRAFU FLASH
  Wyświetleń: 906
 638. BZP.2411.42.2018.JS
  Wyświetleń: 898
 639. BZP.242.17.2018.KP
  Wyświetleń: 897
 640. BZP.2411.24.2018.AB
  Wyświetleń: 894
 641. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2420.18.2017.AB
  Wyświetleń: 891
 642. WNB.2410.28.2017.AM
  Wyświetleń: 887
 643. WB.2410.35.2017.RM
  Wyświetleń: 886
 644. WNB.2410.27.2017.AM Dostawa cieplarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza oraz wirówki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem do Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu
  Wyświetleń: 885
 645. Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału WPAE
  Wyświetleń: 881
 646. WB.2410.20.2017.RM
  Wyświetleń: 881
 647. WB.2410.21.2017.RM
  Wyświetleń: 877
 648. BZP.2412.4.2018.BO
  Wyświetleń: 874
 649. WB.2410.24.2017.RM
  Wyświetleń: 873
 650. BZP.2410.5.2018.BD
  Wyświetleń: 872
 651. BZP.2411.37.2018.EH
  Wyświetleń: 872
 652. WNB.2410.34.2017.AM
  Wyświetleń: 872
 653. BZP.2411.19.2018.GK
  Wyświetleń: 870
 654. BZP.2410.15.2017.JS
  Wyświetleń: 863
 655. WCH.2420.29.2017.AB DOSTAWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ROZPUSZCZALNIKÓW ORAZ NACZYNIA DEWARA
  Wyświetleń: 863
 656. WNZKŚ.2410.21.2017.JR
  Wyświetleń: 862
 657. DOSTAWA SPEKTROMETRU FT-RAMAN WCH.2420.34.2017.AB
  Wyświetleń: 857
 658. WB.2410.36.2017.RM Dostawa ultrawirówki wraz z rotorem dla Zakładu Biotransformacji Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 857
 659. WB.2410.29.2017.RM
  Wyświetleń: 855
 660. BZP.2410.4.2018.BO
  Wyświetleń: 854
 661. BZP.2411.23.2018.BD
  Wyświetleń: 851
 662. BZP.2410.14.2017.JS
  Wyświetleń: 849
 663. BZP.242.4.2018.KP
  Wyświetleń: 849
 664. BZP.2412.2.2018.JS
  Wyświetleń: 848
 665. WCH.2420.38.2017.AB Dostawa zestawu analizy termicznej
  Wyświetleń: 844
 666. WFA.2410.8.2017.JK ZAPYTANIE OFERTOWE Sukcesywne dostawy koksu opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska
  Wyświetleń: 843
 667. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
  Wyświetleń: 842
 668. BZP.2411.21.2018.PM
  Wyświetleń: 839
 669. BZP.2411.33.2018.BD
  Wyświetleń: 836
 670. WB.2410.38.2017.RM Dostawa Inkubatora CO2 z kontrolą O2 (1szt) oraz Inkubatora CO2 (1szt), Inkubatora do hodowli bakterii z wytrząsaniem i chłodzeniem (1szt) dla Wydziału Biotechnologii
  Wyświetleń: 832
 671. BZP.2411.18.2018.EH
  Wyświetleń: 828
 672. DUI.242.15.2018.RO
  Wyświetleń: 825
 673. BZP.2411.44.2017.PM
  Wyświetleń: 822
 674. BZP.2411.47.2018.AB
  Wyświetleń: 822
 675. BZP.2412.40.2018.BD
  Wyświetleń: 822
 676. BZP.2412.35.2018.GK
  Wyświetleń: 820
 677. WNB.2410.3.2018.AM
  Wyświetleń: 819
 678. WNB.2410.30.2017.AM
  Wyświetleń: 819
 679. WF.03.2410.2018.MCH Dostawa foteli oraz dostawa i montaż mebli oraz krzeseł na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – 2 zadania.
  Wyświetleń: 812
 680. BZP.2411.26.2018.EH
  Wyświetleń: 810
 681. WB.2410.32.2017.RM
  Wyświetleń: 810
 682. Opracowanie, wydrukowanie oraz dostawa folderu o Polskim Ogrodzie Milenijnym i katalogu Polskich Odmian Roślin
  Wyświetleń: 807
 683. BZP.2410.20.2018.EH
  Wyświetleń: 806
 684. BZP.2410.3.2018.EH
  Wyświetleń: 803
 685. Dostawa linii próżniowej oraz mieszadeł magnetycznych WCH.2420.32.2017.AB
  Wyświetleń: 803
 686. IM.2410.1.2018.AP
  Wyświetleń: 794
 687. WNB.2410.29.2017.AM
  Wyświetleń: 789
 688. BZP.2411.28.2018.BO
  Wyświetleń: 787
 689. BZP.2410.16.2018.BO
  Wyświetleń: 785
 690. BZP.242.9.2019.AB
  Wyświetleń: 784
 691. WF.2410.05.2018.MCH Dostawa foteli oraz dostawa i montaż mebli oraz krzeseł na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – 2 zadania.
  Wyświetleń: 782
 692. BZP.2412.31.2018.BO
  Wyświetleń: 781
 693. DL.2410.1.2018.IG
  Wyświetleń: 779
 694. WCH.2410.02.2018.AB DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 775
 695. WCH.2410.03.2018.AB Dostawa wyparek obrotowych, mieszadeł magnetycznych, systemu próżniowego dewara oraz potencjostatu
  Wyświetleń: 768
 696. BZP.2411.15.2018.JS
  Wyświetleń: 754
 697. WNB.2410.4.2018.AM
  Wyświetleń: 754
 698. BZP.2410.12.2018.GK
  Wyświetleń: 753
 699. Dostawa łuskarki do lodu, pomp próżniowych, wyparki oraz chłodziarki cyrkulacyjnej
  Wyświetleń: 748
 700. WCH.2420.33.2017.AB Rozbudowa zautomatyzowanego analizatora sorpcji i porowatości Micromeritis ASAP2020C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników
  Wyświetleń: 748
 701. BZP.242.6.2018.GK
  Wyświetleń: 740
 702. WNHP.2420.26.2018.DN
  Wyświetleń: 738
 703. BZP.2410.21.2018.GK
  Wyświetleń: 733
 704. BZP.2411.35.2018.JS
  Wyświetleń: 732
 705. WNB.2410.5.2018.AM
  Wyświetleń: 731
 706. BZP.2411.2.2019.BD
  Wyświetleń: 729
 707. WCH.2410.05.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 723
 708. WF.2410.04.2018.MW DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
  Wyświetleń: 723
 709. WB.2410.6.2018.RM
  Wyświetleń: 720
 710. Dostawa systemu do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw słonecznych WCH.2410.04.2018.AB
  Wyświetleń: 719
 711. WB.2410.34.2017.RM
  Wyświetleń: 718
 712. BZP.2412.15.2018.JS
  Wyświetleń: 715
 713. II.2410.1.2018
  Wyświetleń: 712
 714. WNZKŚ.2411.3.2018.JŁ
  Wyświetleń: 712
 715. BZP.2411.38.2018.JS
  Wyświetleń: 709
 716. BZP.2411.27.2018.GK
  Wyświetleń: 702
 717. WNHP.2420.15.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 702
 718. WB.2410.36.2018.RM
  Wyświetleń: 696
 719. WB.2410.3.2018.RM Dostawa Inkubatora CO2 z wytrząsaniem dla Zakładu Cytobiochemii
  Wyświetleń: 692
 720. BZP.2411.46.2018.PM
  Wyświetleń: 689
 721. WCH.2410.09.2018.AB Dostawa chromatografu gazowego i urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 685
 722. BZP.2412.1.2019.GK
  Wyświetleń: 683
 723. WNB.2410.22.2017.AM Dostawa aparatu do półsuchego transferu białek oraz zestawu do elektroforezy do białek do Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 683
 724. BZP.2412.37.2018.JS
  Wyświetleń: 681
 725. BZP.242.16.2018.KP
  Wyświetleń: 679
 726. BZP.2410.19.2018.PM
  Wyświetleń: 678
 727. BZP.2412.6.2018.GK
  Wyświetleń: 673
 728. BZP.2411.11.2019.PM
  Wyświetleń: 671
 729. BZP.2411.22.2018.BO
  Wyświetleń: 666
 730. BZP.2410.8.2018.BO
  Wyświetleń: 663
 731. WB.2410.20.2018.RM
  Wyświetleń: 663
 732. WFA.2410.1.2018.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 6 pakietów
  Wyświetleń: 661
 733. WB.2410.33.2018.RM
  Wyświetleń: 657
 734. WCH.2410.07.2018.AB Dostawa spektrometru ICP OES
  Wyświetleń: 657
 735. WNB.2410.2.2018.AM
  Wyświetleń: 655
 736. WCH.2410.26.2018.AB SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
  Wyświetleń: 654
 737. BZP.242.13.2018.AB
  Wyświetleń: 652
 738. BZP.242.15.2018.PM
  Wyświetleń: 648
 739. WNZKŚ.2410.09.2018.AP
  Wyświetleń: 647
 740. BZP.2410.7.2018.PM
  Wyświetleń: 644
 741. BZP.2412.8.2018.AB
  Wyświetleń: 642
 742. Uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 2019
  Wyświetleń: 639
 743. BZP.242.12.2018.KP
  Wyświetleń: 637
 744. WCH.2410.24.2018.HS SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
  Wyświetleń: 637
 745. BZP.2412.16.2018.AB
  Wyświetleń: 631
 746. WCH.2410.08.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 631
 747. WB.2410.8.2018.RM
  Wyświetleń: 625
 748. BZP.2411.31.2018.AB
  Wyświetleń: 622
 749. BZP.2411.50.2018.BD
  Wyświetleń: 621
 750. WNHP.2420.24.2018.DN - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 619
 751. BZP.2410.13.2018.EH
  Wyświetleń: 617
 752. BZP.2412.38.2018.EH
  Wyświetleń: 613
 753. BZP.2412.10.2018.AB
  Wyświetleń: 612
 754. BZP.2412.34.2018.JS
  Wyświetleń: 612
 755. BZP.2412.24.2018.EH
  Wyświetleń: 611
 756. BZP.2410.9.2019.PM
  Wyświetleń: 607
 757. BZP.2411.30.2018.BO
  Wyświetleń: 602
 758. BZP.242.10.2018.PM
  Wyświetleń: 600
 759. BZP.2412.39.2018.GK
  Wyświetleń: 599
 760. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad 2019
  Wyświetleń: 599
 761. BZP.2412.32.2018.BD
  Wyświetleń: 598
 762. BZP.2410.8.2019.AB
  Wyświetleń: 596
 763. BZP.2411.34.2018.EH
  Wyświetleń: 596
 764. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
  Wyświetleń: 595
 765. BZP.2411.7.2019.JS
  Wyświetleń: 591
 766. BZP.2412.26.2018.BD
  Wyświetleń: 589
 767. BZP.2410.14.2018.JS
  Wyświetleń: 585
 768. Terminy posiedzeń i planowany porządek obrad w roku akademickim 2018/2019
  Wyświetleń: 582
 769. BZP.2411.9.2019.BO
  Wyświetleń: 581
 770. BZP.2412.23.2018.GK
  Wyświetleń: 581
 771. Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 2019
  Wyświetleń: 580
 772. WFA.2410.7.2018.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 4 pakiety
  Wyświetleń: 580
 773. BZP.2412.2.2019.PM
  Wyświetleń: 579
 774. BZP.2410.6.2018.BO
  Wyświetleń: 575
 775. BZP.2410.9.2018.KP
  Wyświetleń: 571
 776. WB 2410.15.2018.RM
  Wyświetleń: 571
 777. BZP.2412.9.2018.JS
  Wyświetleń: 569
 778. WNB.2410.9.2018.AM
  Wyświetleń: 567
 779. WCH.2410.06.2018.AB Dostawa chromatografu cieczowego
  Wyświetleń: 566
 780. BZP.2412.27.2018.AB
  Wyświetleń: 563
 781. WNZKŚ.2410.10.2018.JW
  Wyświetleń: 563
 782. BZP.2410.15.2018.BO
  Wyświetleń: 559
 783. WB.2410.21.2018.RM
  Wyświetleń: 559
 784. WNZKŚ.2410.6.2018.JŁ
  Wyświetleń: 558
 785. IM.2410.3.2018.AP
  Wyświetleń: 556
 786. WCH.2410.30.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 555
 787. BZP.2410.10.2018.JS
  Wyświetleń: 552
 788. WNB.2410.6.2018.AM
  Wyświetleń: 552
 789. BZP.2410.1.2019.BO
  Wyświetleń: 550
 790. BZP.2412.25.2018.BO
  Wyświetleń: 548
 791. WNHP.2420.01.2019.DN - Dostawa komputera wysokowydajnego dla Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 546
 792. BZP.2411.32.2018.PM
  Wyświetleń: 545
 793. BZP.2410.17.2018.EH
  Wyświetleń: 542
 794. WNZKŚ.2410.12.2018.JW
  Wyświetleń: 540
 795. WCH.2410.19.2018.AB DOSTAWA SZAF BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECHOWYWANIA BUTLI GAZOWYCH O OGNIOODPORNOŚCI MINIMUM 30 MINUT
  Wyświetleń: 539
 796. WB.2410.22.2018.RM
  Wyświetleń: 537
 797. WCH.2410.5.2019.AB DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 534
 798. WNHP.2410.14.2017.DN - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 534
 799. WCH.2410.22.2018.HS DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 533
 800. BZP.242.1.2019.PM
  Wyświetleń: 532
 801. BZP.242.14.2018.PM
  Wyświetleń: 531
 802. WB.2410.18.2018.RM
  Wyświetleń: 531
 803. BZP.2411.52.2018.JS
  Wyświetleń: 530
 804. BZP.2412.4.2019.BD
  Wyświetleń: 530
 805. WCH.2410.17.2018.AB Dostawa potencjometru z systemem dozowania i PH-metru
  Wyświetleń: 527
 806. BZP.2412.28.2017.GK
  Wyświetleń: 526
 807. Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 2018
  Wyświetleń: 525
 808. WNB.2410.24.2018.AM
  Wyświetleń: 518
 809. BZP.2411.48.2018.GK
  Wyświetleń: 514
 810. Skład Rady Wydziału
  Wyświetleń: 514
 811. BZP.2412.20.2018.PM
  Wyświetleń: 512
 812. WNZKŚ.2410.11.2018.JW
  Wyświetleń: 512
 813. BZP.242.8.2019.JS
  Wyświetleń: 508
 814. BZP.2412.17.2018.JS
  Wyświetleń: 507
 815. WNB.2410.8.2018.AM
  Wyświetleń: 507
 816. WNB.2410.14.2018.AM
  Wyświetleń: 505
 817. BZP.2412.22.2018.AB
  Wyświetleń: 499
 818. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad w roku ak. 2018/19
  Wyświetleń: 499
 819. WB.2410.23.2018.RM
  Wyświetleń: 499
 820. BZP.2411.1.2019.JS
  Wyświetleń: 497
 821. WNB.2410.21.2018.AM
  Wyświetleń: 494
 822. BZP.2411.49.2018.AB
  Wyświetleń: 492
 823. BZP.2412.19.2018.EH
  Wyświetleń: 491
 824. WB.2410.26.2018.RM
  Wyświetleń: 490
 825. WB.2410.14.2018.RM
  Wyświetleń: 484
 826. WCH.2410.21.2018.AB Dostawa wagi analitycznej
  Wyświetleń: 483
 827. BZP.2411.5.2019.AB
  Wyświetleń: 482
 828. WCH.2410.15.2018.AB Dostawa chromatografu gazowego, dwukanałowego z detektorem masowym z pompą turbomolekularną oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
  Wyświetleń: 482
 829. WCH.2410.12.2018.AB Dostawa testera właściwości ferroelektrycznych/The supply of a precision ferroelectric test system up to 10 kV
  Wyświetleń: 480
 830. BZP.2412.18.2018.AB
  Wyświetleń: 479
 831. WCH.2410.16.2018.AB Dostawa chromatografu gazowego i wag analitycznych
  Wyświetleń: 479
 832. WNB.2410.7.2018.AM
  Wyświetleń: 478
 833. WCH.2410.18.2018.AB DOSTAWA SPEKTROMETRU FTIR NA ZAKRES PODCZERWIENI
  Wyświetleń: 475
 834. WB.2410.7.2018.RM
  Wyświetleń: 474
 835. WCH.2410.29.2018.AB Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Wyświetleń: 474
 836. WNB.2410.26.2018.AM
  Wyświetleń: 472
 837. WNB.2410.27.2018.AM
  Wyświetleń: 472
 838. DL.2410.6.2018.DZ
  Wyświetleń: 471
 839. WB.2410.19.2018.RM
  Wyświetleń: 471
 840. WCH.2410.28.2018.AB DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Wyświetleń: 471
 841. BZP.2412.21.2018.PM
  Wyświetleń: 467
 842. BZP.242.4.2019.JS
  Wyświetleń: 467
 843. WB.2410.16.2018.RM
  Wyświetleń: 467
 844. BZP.2412.14.2018.JS
  Wyświetleń: 466
 845. WNB.2410.17.2018.AM
  Wyświetleń: 466
 846. BZP.2412.13.2018.BD
  Wyświetleń: 465
 847. BZP.2412.12.2018.AB
  Wyświetleń: 464
 848. WB.2410.10.2018.RM
  Wyświetleń: 464
 849. WB.2410.25.2018.RM
  Wyświetleń: 464
 850. WB.2410.17.2018.RM
  Wyświetleń: 460
 851. WB.2410.12.2018.RM
  Wyświetleń: 456
 852. WNB.2410.13.2018.AM
  Wyświetleń: 453
 853. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
  Wyświetleń: 450
 854. WNB.2410.22.2018.AM
  Wyświetleń: 447
 855. WB.2410.38.2018.RM
  Wyświetleń: 445
 856. WB.2410.13.2018.RM
  Wyświetleń: 443
 857. WCH.2410.13.2018.AB Dostawa chromatografu cieczowego Flash, wyparki rotacyjnej, systemu próżniowego i cyrkulatora chłodzącego
  Wyświetleń: 443
 858. WNB.2410.25.2018.AM
  Wyświetleń: 443
 859. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WCH.2410.11.2018.ab
  Wyświetleń: 441
 860. WCH.2410.23.2018.AB Dostawa spektrometru FTIR
  Wyświetleń: 439
 861. WNB.2410.19.2018.AM
  Wyświetleń: 435
 862. WNB.2410.20.2018.AM
  Wyświetleń: 433
 863. WCH.2410.20.2018.AB Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni
  Wyświetleń: 432
 864. BZP.2411.52.2018.BO
  Wyświetleń: 431
 865. WB.2410.34.2018.RM
  Wyświetleń: 430
 866. BZP.242.6.2019.PM
  Wyświetleń: 424
 867. BZP.2410.11.2018.PM
  Wyświetleń: 422
 868. WNB.2410.23.2018.AM
  Wyświetleń: 422
 869. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2016
  Wyświetleń: 421
 870. Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2019
  Wyświetleń: 420
 871. WFA.2410.2.2018.JK Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego lub równoważnego, spełniającego normę PN-C-96024:2011 roku lub równoważną do Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 420
 872. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2014
  Wyświetleń: 418
 873. WB.2410.39.2018.RM
  Wyświetleń: 415
 874. BZP.2410.4.2019.GK
  Wyświetleń: 414
 875. BZP.2411.4.2019.EH
  Wyświetleń: 412
 876. II.2410.2.2019.MM
  Wyświetleń: 412
 877. BZP.2411.12.2019.AB
  Wyświetleń: 411
 878. WNHP.2410.03.2019.DN - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego i audiowizualnego oraz skanera dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 409
 879. BZP.2411.19.2019.BO
  Wyświetleń: 408
 880. WB.2410.37.2018.RM
  Wyświetleń: 408
 881. WB.2410.41.2018.RM
  Wyświetleń: 408
 882. WB.2410.30.2018.RM
  Wyświetleń: 407
 883. Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2015
  Wyświetleń: 405
 884. WB.2410.9.2018.RM Dostawa wirówki szybkoobrotowej z chłodzeniem i wyposażeniem (1szt), wirówki dla Pracowni Biologii Medycznej (1szt), wysokoobrotowej wirówki laboratoryjnej z klawiaturą membranową dla Zakładu Biochemii (1szt), dla Wydziału Biotechnolo
  Wyświetleń: 405
 885. WB.2410.29.2018.RM
  Wyświetleń: 404
 886. WB.2410.35.2018.RM
  Wyświetleń: 404
 887. WCH.2410.31.2018.AB Dostawa wyparki próżniowej
  Wyświetleń: 401
 888. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej - 2019
  Wyświetleń: 400
 889. BZP.2410.3.2019.JS
  Wyświetleń: 395
 890. WB.2410.11.2018.RM
  Wyświetleń: 395
 891. WNB.2410.15.2018.AM
  Wyświetleń: 392
 892. WNB.2410.18.2018.AM
  Wyświetleń: 392
 893. IM.2410.1.2019.AP
  Wyświetleń: 390
 894. WCH.2410.14.2018.AB Dostawa kompaktowego, dwugniazdowego zestawu reakcyjnego (stacji roboczej do syntez)
  Wyświetleń: 388
 895. WFA.2410.1.2019.JK Dostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 6 pakietów
  Wyświetleń: 386
 896. WB.2410.32.2018.RM
  Wyświetleń: 382
 897. ZAPYTANIE OFERTOWE nr WFA.2410.9.2018.JK - Sukcesywne dostawy węgla opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska
  Wyświetleń: 382
 898. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2019
  Wyświetleń: 380
 899. WCH.2410.32.2018.AB Rozbudowa i modyfikacja dyfraktometru monokrystalicznego
  Wyświetleń: 380
 900. BZP.2411.6.2019.EH
  Wyświetleń: 374
 901. BZP.242.7.2019.GK
  Wyświetleń: 372
 902. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2019
  Wyświetleń: 371
 903. WCH.2410.10.2018.HS Dostawa spektrofluorymetru o konstrukcji modułowej oraz kriostatu helowego
  Wyświetleń: 371
 904. BZP.2412.9.2019.GK
  Wyświetleń: 370
 905. BZP.2410.2.2019.AB
  Wyświetleń: 367
 906. Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 2019
  Wyświetleń: 366
 907. WCH.2410.12.2019.HS SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 366
 908. BZP.2411.16.2019.BD
  Wyświetleń: 365
 909. Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2019
  Wyświetleń: 365
 910. WNHP.2420.11.2019.DN - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego i audiowizualnego oraz skanera dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 365
 911. Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2019
  Wyświetleń: 360
 912. WB.2410.28.2018.RM
  Wyświetleń: 357
 913. BZP.2411.10.2019.BO
  Wyświetleń: 355
 914. BZP.2411.8.2019.KP
  Wyświetleń: 355
 915. BZP.2412.6.2019.JS
  Wyświetleń: 355
 916. BZP.2411.13.2019.GK
  Wyświetleń: 354
 917. WCH.2410.1.2019.AB Dostawa komputerów przenośnych
  Wyświetleń: 352
 918. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017
  Wyświetleń: 344
 919. WPAE.SPTC.244.7.1.1.2019.KG.
  Wyświetleń: 344
 920. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2018
  Wyświetleń: 338
 921. BZP.2412.7.2019.PM
  Wyświetleń: 330
 922. BZP.2412.12.2019.EH
  Wyświetleń: 329
 923. Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie studia filmowo-telewizyjnego wraz z montażem i konfiguracją w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 324
 924. BZP.2412.3.2019.GK
  Wyświetleń: 323
 925. BZP.2410.6.2019.BD
  Wyświetleń: 321
 926. BZP.2412.14.2019.AB
  Wyświetleń: 320
 927. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2015
  Wyświetleń: 318
 928. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2017
  Wyświetleń: 317
 929. BZP.2412.10.2019.BO
  Wyświetleń: 316
 930. BZP.2411.15.2019.EH
  Wyświetleń: 310
 931. BZP.2412.16.2019.GK
  Wyświetleń: 310
 932. ZOSDN.367.46.2019.MCL
  Wyświetleń: 309
 933. WB.2410.14.2019.RM
  Wyświetleń: 308
 934. BZP.2412.5.2019.PM
  Wyświetleń: 307
 935. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2012
  Wyświetleń: 306
 936. WCH.2410.2.2019.AB Sukcesywna dostawa gazów specjalnych i technicznych w butlach dzierżawionych od dostawcy
  Wyświetleń: 306
 937. BZP.2411.3.2019.BO
  Wyświetleń: 304
 938. WCH.2410.9.2019.HS SUKCESYWNA DOSTAWA SZKŁA I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 303
 939. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2016
  Wyświetleń: 302
 940. BZP.2410.11.2019.BD
  Wyświetleń: 298
 941. BZP.2412.8.2019.GK
  Wyświetleń: 298
 942. BZP.2411.14.2019.BD
  Wyświetleń: 297
 943. BZP.2412.15.2019.BD
  Wyświetleń: 297
 944. BZP.2410.5.2019.EH
  Wyświetleń: 294
 945. BZP.242.11.2019.GK
  Wyświetleń: 294
 946. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2011
  Wyświetleń: 293
 947. WB.2410.4.2019.RM
  Wyświetleń: 292
 948. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2014
  Wyświetleń: 290
 949. WCH.2410.3.2019.AB Dostawa pompy próżniowej olejowej
  Wyświetleń: 287
 950. WNHP.2410.13.2019.MKM - Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego i audiowizualnego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 285
 951. WNZKŚ.2410.1.2019.JW
  Wyświetleń: 283
 952. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2010
  Wyświetleń: 282
 953. BZP.2412.24.2019.GK
  Wyświetleń: 281
 954. WB.2410.2.2019.RM
  Wyświetleń: 281
 955. WB.2410.7.2019.RM
  Wyświetleń: 280
 956. WNB.2410.1.2019.AM
  Wyświetleń: 280
 957. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2013
  Wyświetleń: 279
 958. WCH.2410.4.2019.AB Dostawa wirówki wysokoobrotowej oraz wysokoenergetycznego młyna kulowego, sterowanego i programowanego z laptopa
  Wyświetleń: 279
 959. BZP.2412.11.2019.JS
  Wyświetleń: 278
 960. WB.2410.5.2019.RM
  Wyświetleń: 278
 961. WNB.242.1.2019.BFK
  Wyświetleń: 278
 962. BZP.2412.21.2019.JS
  Wyświetleń: 273
 963. BZP.2410.10.2019.EH
  Wyświetleń: 271
 964. WNZKŚ.242.3.2019.JW
  Wyświetleń: 270
 965. DUI.244.20.2019.MH
  Wyświetleń: 268
 966. Zapytanie ofertowe nr ZOSDN.367.59.2019.MCL
  Wyświetleń: 265
 967. WB.2410.3.2019.RM
  Wyświetleń: 261
 968. WNZKŚ.242.2.2019.JW
  Wyświetleń: 258
 969. BZP.2411.21.2019.GK
  Wyświetleń: 257
 970. BZP.2412.3.2019.JS
  Wyświetleń: 255
 971. BZP.242.5.2019.EH
  Wyświetleń: 255
 972. WCH.2410.10.2019.AB Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem UV-VIS oraz kolektorem frakcji
  Wyświetleń: 249
 973. WNZKŚ.2410.2.2019.JW
  Wyświetleń: 246
 974. WNZKŚ.2410.3.2019.JW
  Wyświetleń: 243
 975. BZP.2412.19.2019.BO
  Wyświetleń: 241
 976. WNZKŚ.242.1.2019.JW
  Wyświetleń: 241
 977. BZP.2412.20.2019.BD
  Wyświetleń: 240
 978. WB.2410.11.2019.RM
  Wyświetleń: 240
 979. BZP.242.12.2019.EH
  Wyświetleń: 238
 980. WB.2410.9.2019.RM
  Wyświetleń: 237
 981. WCH.2410.6.2019.AB Dostawa kriostatu
  Wyświetleń: 234
 982. WNB.2411.1.2019.AM
  Wyświetleń: 232
 983. WCH.2410.11.2019.AB Dostawa miksera laboratoryjnego z termostatem
  Wyświetleń: 231
 984. WB.2410.10.2019.RM
  Wyświetleń: 227
 985. WCH.2410.13.2019.AB Dostawa chromatografu GPC
  Wyświetleń: 226
 986. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad 2019
  Wyświetleń: 221
 987. WCH.2410.8.2019.AB Dostawa podwójnej wnęki rezonansowej do spektrometru EPR
  Wyświetleń: 218
 988. BZP.2412.23.2019.BD
  Wyświetleń: 217
 989. WNB.2410.3.2019.AM
  Wyświetleń: 211
 990. Skład RW
  Wyświetleń: 210
 991. BZP.2411.23.2019.EH
  Wyświetleń: 208
 992. BZP.2410.12.2019.BO
  Wyświetleń: 204
 993. BZP.2411.25.2019.GK
  Wyświetleń: 203
 994. WB.2410.8.2019.RM
  Wyświetleń: 198
 995. BZP.2411.22.2019.AB
  Wyświetleń: 193
 996. BZP.2411.24.2019.JS
  Wyświetleń: 193
 997. WCH.2410.15.2019.HS SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
  Wyświetleń: 192
 998. BZP.2410.13.2019.GK
  Wyświetleń: 190
 999. BZP.2412.26.2019.AB
  Wyświetleń: 185
 1000. BZP.2411.17.2019.BO
  Wyświetleń: 183
 1001. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2007
  Wyświetleń: 183
 1002. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2008
  Wyświetleń: 183
 1003. wcześniejsze
  Wyświetleń: 180
 1004. WB.2410.12.2019.RM
  Wyświetleń: 175
 1005. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2009
  Wyświetleń: 173
 1006. DOM.2411.3.2019. IG
  Wyświetleń: 166
 1007. Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2006
  Wyświetleń: 166
 1008. BZP.2411.18.2019.BD
  Wyświetleń: 164
 1009. WNZKŚ.242.4.2019.JW
  Wyświetleń: 160
 1010. WNZKŚ.242.5.2019.JW
  Wyświetleń: 156
 1011. BZP.2411.20.2019.PM
  Wyświetleń: 150
 1012. WB.2410.13.2019.RM
  Wyświetleń: 150
 1013. Pisma Okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2019 roku
  Wyświetleń: 145
 1014. BZP.242.13.2019.EH
  Wyświetleń: 144
 1015. BZP.2411.27.2019.PM
  Wyświetleń: 143
 1016. BZP.2411.26.2019.AB
  Wyświetleń: 135
 1017. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Wyświetleń: 135
 1018. BZP.2410.15.2019.BD
  Wyświetleń: 129
 1019. BZP.2410.14.2019.BD
  Wyświetleń: 127
 1020. WB.2410.16.2019.RM
  Wyświetleń: 123
 1021. II.2410.4.2019
  Wyświetleń: 121
 1022. BZP.2410.18.2019.GK
  Wyświetleń: 118
 1023. Praca dla nauczycieli akademickich
  Wyświetleń: 104
 1024. BZP.2410.16.2019.JS
  Wyświetleń: 98
 1025. WCH.2410.14.2019.AB Dostawa sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 87
 1026. WCH.2410.7.2019.AB Rozbudowa spektrofluorymetru FSL920
  Wyświetleń: 78
 1027. BZP.242.14.2019.PM
  Wyświetleń: 77
 1028. WCH.2410.17.2019.AB Sukcesywne dostawy helu ciekłego
  Wyświetleń: 72
 1029. Dialog techniczny dot. zakupu i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w zakresie procesów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytem wewnętrznym” - w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocła
  Wyświetleń: 69
 1030. BZP.2410.17.2019.JS
  Wyświetleń: 67
 1031. WNB.2410.4.2019.AM
  Wyświetleń: 67
 1032. WB.2410.17.2019.RM
  Wyświetleń: 62
 1033. BZP.2411.28.2019.EH
  Wyświetleń: 61
 1034. WNZKŚ.242.6.2019.JW
  Wyświetleń: 49
 1035. WFA.2410.2.2019.JK Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego lub równoważnego, spełniającego normę PN-C-96024:2011 roku lub równoważną do Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  Wyświetleń: 48
 1036. BZP.2412.28.2019.JS
  Wyświetleń: 41
 1037. Wydział Nauk Społecznych
  Wyświetleń: 28
 1038. Wydział Nauk Biologicznych
  Wyświetleń: 26
 1039. Wydział Biotechnologii
  Wyświetleń: 25
 1040. Wydział Chemii
  Wyświetleń: 24
 1041. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  Wyświetleń: 24
 1042. Wydział Filologiczny
  Wyświetleń: 23
 1043. Wydział Matematyki i Informatyki
  Wyświetleń: 21
 1044. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Wyświetleń: 20
 1045. Wydział Fizyki i Astronomii
  Wyświetleń: 16
 1046. Pozostałe jednostki
  Wyświetleń: 15
 1047. Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad w roku ak. 2019/20
  Wyświetleń: 15
 1048. WNB.2410.6.2019.AM
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2014
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  12-12-2014 13:02
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 8725
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×